Üniversite geneli proje türleri dağılımları

Genel (2008 - 2017 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 13 19
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 107 196
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 35
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 3 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 37 38
Doktora Projeleri (DP) 3 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 11 3
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 3
TOPLAM: 181 299

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2013 2014 2015 2016 2017
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 8 17 1 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 35 46 63 23 20
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 8 13 14 5 2
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1 2
Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 12 11 12 19 6
Doktora Projeleri (DP) 1 2
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 3 1 1 10
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 2 1
TOPLAM: 64 92 93 53 49