Üniversite geneli proje türleri dağılımları

Genel (2008 - 2017 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 12 20
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 112 199
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 35
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 2 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 30 45
Doktora Projeleri (DP) 3 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 12 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 3
TOPLAM: 178 311

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2013 2014 2015 2016 2017
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 8 17 1 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 35 46 64 23 27
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 8 13 14 5 2
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1 2
Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 12 11 11 19 7
Doktora Projeleri (DP) 1 2
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 3 1 1 12
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 2 1
TOPLAM: 64 92 93 53 59