Üniversite geneli proje türleri dağılımları

Genel (2008 - 2018 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 9 23
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 97 219
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 36
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 23 54
Doktora Projeleri (DP) 4 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 11 5
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 4
TOPLAM: 150 348

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2014 2015 2016 2017 2018
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 17 1 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 46 64 23 28 5
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 13 14 5 3 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1 2
Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 11 11 19 10
Doktora Projeleri (DP) 1 2 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 3 1 1 12
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 2 1
TOPLAM: 92 93 53 64 7