Üniversite geneli proje türleri dağılımları

Genel (2008 - 2018 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 9 23
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 86 233
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 7 37
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 21 60
Doktora Projeleri (DP) 5 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 5 16
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 5
TOPLAM: 135 382

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2014 2015 2016 2017 2018
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 17 1 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 46 65 23 28 11
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 13 14 5 3 4
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1 2
Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 11 10 19 10 5
Doktora Projeleri (DP) 1 2 3
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 3 1 1 12 5
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 2 1 2
TOPLAM: 92 93 53 64 30