Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2017 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
209 519
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 5 15
209 519
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 23 156
209 519
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
209 519
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
209 519
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 16 11
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 0
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 0
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 7
Doktora Projeleri (DP) 3 0
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 35 33
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 11 15
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 15 12
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 0
Yrd.Doç.Dr. 88 58
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 64 24
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 3 16
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 8 9
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 8 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 7 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 7 1
TOPLAM: 209 519

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2013 2014 2015 2016 2017
109 143 83 51 58
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 7 11
109 143 83 51 58
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 25 35
109 143 83 51 58
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1 1
109 143 83 51 58
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 11
109 143 83 51 58
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 2
Prof.Dr. 4 6 6 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 4 8 16 18 13
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 3 12 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2 1 3 14 5
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4
Yrd.Doç.Dr. 9 11 60 26 33
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1 1 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 5 38 16 19
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 2 12 3 2
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 7 3 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 8
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 5
TOPLAM: 109 143 83 51 58