Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2017 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
197 533
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 16
197 533
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 20 159
197 533
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
197 533
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
197 533
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 14 13
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 0
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 0
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 7
Doktora Projeleri (DP) 3 0
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 2
Doç.Dr. 30 37
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 11 15
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 12 15
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 0
Yrd.Doç.Dr. 91 58
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 65 24
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 4 16
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 9 9
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 8 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 7 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 7 1
TOPLAM: 197 533

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2013 2014 2015 2016 2017
109 143 83 50 61
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 7 11
109 143 83 50 61
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 25 35
109 143 83 50 61
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1 1
109 143 83 50 61
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 11
109 143 83 50 61
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 2
Prof.Dr. 4 6 6 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 4 8 16 17 13
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 3 12 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2 1 3 14 5
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4
Yrd.Doç.Dr. 9 11 60 26 36
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1 1 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 5 38 16 20
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 2 12 3 3
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 7 3 2
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 8
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 5
TOPLAM: 109 143 83 50 61