Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2017 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
213 506
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 6 14
213 506
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 23 156
213 506
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
213 506
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
213 506
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 16 11
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 0
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 0
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 7
Doktora Projeleri (DP) 3 0
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 40 27
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 11 14
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 20 7
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 0
Yrd.Doç.Dr. 87 54
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 61 23
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 3 16
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 2 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 7
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 7 3
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 5 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 0
TOPLAM: 213 506

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2013 2014 2015 2016 2017
109 143 83 51 49
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 7 11
109 143 83 51 49
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 25 35
109 143 83 51 49
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1 1
109 143 83 51 49
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 11
109 143 83 51 49
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 2
Prof.Dr. 4 6 6 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 4 8 16 18 12
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 3 11 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2 1 4 14 4
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4
Yrd.Doç.Dr. 9 11 60 26 28
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1 1 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 5 38 16 15
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 2 12 3 2
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 2
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 7 3 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 6
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 2
TOPLAM: 109 143 83 51 49