Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2018 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
159 597
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 16
159 597
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 17 161
159 597
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
159 597
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
159 597
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 12 20
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 7
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 8
Doktora Projeleri (DP) 4 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 2
Doç.Dr. 26 56
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 5 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 8 21
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 24
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 1 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 0
Dr.Öğr.Üyesi 67 91
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 0 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 50 43
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 6 17
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 2
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 5 11
Doktora Projeleri (DP) 1 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 12
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 3
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 5 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 2
TOPLAM: 159 597

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2014 2015 2016 2017 2018
143 82 47 63 30
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 11
143 82 47 63 30
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 35
143 82 47 63 30
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1
143 82 47 63 30
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 11
143 82 47 63 30
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2
Prof.Dr. 4 6 6 6 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2 2
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 8 17 18 18 8
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 3 13 3 1 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 1 3 15 7 4
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1
Dr.Öğr.Üyesi 11 58 22 34 17
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 37 14 20 7
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 12 3 3 3
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 6 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 8 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2 1
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 4
TOPLAM: 143 82 47 63 30