Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2018 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
166 572
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 16
166 572
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 20 159
166 572
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
166 572
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
166 572
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 10 19
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 6
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 8
Doktora Projeleri (DP) 3 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 2
Doç.Dr. 24 48
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 5 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 9 18
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 19
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 0 4
Dr.Öğr.Üyesi 71 79
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 0 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 56 34
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 17
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 2
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 6 11
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 10
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 2
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 6 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 2
TOPLAM: 166 572

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2014 2015 2016 2017 2018
143 82 48 63 9
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 11
143 82 48 63 9
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 35
143 82 48 63 9
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1
143 82 48 63 9
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 11
143 82 48 63 9
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2
Prof.Dr. 4 6 6 6 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 8 16 17 18
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 3 12 3 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 1 3 14 7
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4
Dr.Öğr.Üyesi 11 59 24 33 7
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 37 15 19 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 12 3 3 2
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 7 2 2
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 8
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2 1
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 5
TOPLAM: 143 82 48 63 9