Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2018 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
164 588
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 16
164 588
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 18 161
164 588
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
164 588
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
164 588
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 10 20
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 7
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 8
Doktora Projeleri (DP) 3 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 2
Doç.Dr. 30 52
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 5 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 8 21
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 14 20
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 1 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 0
Dr.Öğr.Üyesi 67 86
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 0 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 52 39
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 4 17
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 2
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 11
Doktora Projeleri (DP) 1 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 12
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 2
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 6 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 2
TOPLAM: 164 588

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2014 2015 2016 2017 2018
143 82 48 63 23
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 11
143 82 48 63 23
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 35
143 82 48 63 23
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1
143 82 48 63 23
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 11
143 82 48 63 23
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2
Prof.Dr. 4 6 6 6 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2 2
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 8 17 18 18 8
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 3 13 3 1 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 1 3 15 7 4
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1
Dr.Öğr.Üyesi 11 58 23 33 12
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 37 15 19 5
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 12 3 3 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 6 1 2
Doktora Projeleri (DP) 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 8 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2 1
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 5
TOPLAM: 143 82 48 63 23