Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2018 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
176 561
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 4 16
176 561
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 19 160
176 561
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
176 561
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 16
176 561
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 17
Prof.Dr. 11 18
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 6
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 8
Doktora Projeleri (DP) 4 0
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 2
Doç.Dr. 28 44
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 5 4
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 9 18
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 10 19
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 0
Yrd.Doç.Dr. 78 71
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 0 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 58 33
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 5 16
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 2
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 7 10
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 7 5
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 6 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 6 2
TOPLAM: 176 561

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2014 2015 2016 2017 2018
143 83 48 63 7
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 11
143 83 48 63 7
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 35
143 83 48 63 7
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 1
143 83 48 63 7
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 11
143 83 48 63 7
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 2
Prof.Dr. 4 6 6 6 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 4 1 2 1
Doktora Projeleri (DP) 1 2 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Doç.Dr. 8 16 17 18
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 3 6
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 3 12 3 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 1 3 14 7
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4
Yrd.Doç.Dr. 11 60 24 33 5
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 38 15 19 4
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 12 3 3 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 7 2 2
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 2 1 1 8
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 5
TOPLAM: 143 83 48 63 7