Proje Yürütücü ünvanlarına göre proje dağılımları

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Proje Dağılımları(2008 - 2019 Dönemi)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
Ünvan Devam Eden Tamamlanan
146 636
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1 17
146 636
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 12 171
146 636
Katılım Araştırma Projeleri (KAP) 0 4
146 636
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 17
146 636
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 1 19
146 636
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 1
Prof.Dr. 16 22
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 8
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 0 2
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 7 8
Doktora Projeleri (DP) 4 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 0 2
Tıpta Uzmanlık Projeleri(TUP) 1 0
Doç.Dr. 27 62
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 2 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 7 24
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 3 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 11 26
Doktora Projeleri (DP) 1 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 1 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 2 0
Dr.Öğr.Üyesi 69 92
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 0 3
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 50 43
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 7 18
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 0 2
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 6 11
Doktora Projeleri (DP) 1 0
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 12
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 3
Öğr.Gör.Dr. 1 0
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 0
Arş.Gör.Dr. 5 2
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 5 2
TOPLAM: 146 636

Proje Yürütücü Ünvanlarına Göre Son 5 Yıl (Devam eden + Tamamlanmış)
Tümünü Aç/Kapa Proje Sayıları
2015 2016 2017 2018 2019
Prof.Dr. 6 6 6 10
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 4 1 2 3
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 1 2 1 4
Doktora Projeleri (DP) 1 2 2
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Tıpta Uzmanlık Projeleri(TUP) 1
Doç.Dr. 17 19 17 13
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 5
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 13 3 1 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 1 3
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 3 15 7 6
Doktora Projeleri (DP) 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 4 1
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1
Dr.Öğr.Üyesi 58 20 34 19 2
Lisansüstü Tez Projeleri(LTP) 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 37 13 20 6 1
Araştırma Altyapı Projeleri (AAP) 12 3 3 5
Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP) 1 1
Yüksek Lisans Projeleri (YL) 6 1 2 1 1
Doktora Projeleri (DP) 1
Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 1 1 8 4
Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP) 1 1 2
Öğr.Gör.Dr. 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1
Arş.Gör.Dr. 1 1 4 1
Münferit Araştırma Projeleri (MAP) 1 1 4 1
TOPLAM: 82 46 62 43 2