Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 MÜFGAP/2018-0001 Dr.Öğr.Üyesi Şerif ÇİTİL Elektromobile /Elektrikli Araç 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2 TIPFAAP/2018-0002 Dr.Öğr.Üyesi Hıdır PEKMEZ Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Araştırma Altyapısını Geliştirmek İçin Maket Laboratuarı'nın Daha Verimli Hale Getirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
3 TIPFAAP/2018-0001 Dr.Öğr.Üyesi Betül YAZĞAN Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Öğrenci Laboratuvarı Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
4 MÜFAAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Şerif ÇİTİL Mekanik Araştırma Geliştirme Laboratuvarları Alt Yapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5 MÜFMAP/2018-0001 Prof.Dr. Murat PALA Adiyaman ve Şanlıurfa İllerinde Bulunan Sert ve Yumuşak Kalker Tozlarının Kendiliğinden Yerleşen Taze ve Sertleşmiş Harçların ve Betonların Özelliklerine Etkisi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
6 FEFDP/2018-0001 Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI Bazı sucul makrofitlerde Tribenuron Metil Toksisitesine karşı farklı Amonyak Derişimlerinin Etkisinin incelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
7 ECZFMAP/2018-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul KESKİN Altın, platin ve karbon temelli yeni tip modifiye elektrotların geliştirilmesi ve bazı ticari ilaçların elektrokimyasal tayininde kullanımı 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
8 İSİFMAP/2018-0001 Dr.Öğr.Üyesi Recep ÖZDEMİR İslam Hukukuna Göre Menkul Kıymetler Mülkiyeti 0 /
9 TEBMYOMAP/2018-0001 Dr.Öğr.Üyesi Hacı SOĞUKPINAR JET UÇAK KANAT KESİTLERİNİN AKIŞ YAPISININ PIV METODU İLE İNCELENMESİ 249809 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
10 FEFYL/2017-0005 Dr.Öğr.Üyesi Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Azinphos-methyl ve Dimethoate Pestisitlerinin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
11 FEFYL/2017-0006 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜN FLORA VE VEJETASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
12 FEFYL/2017-0007 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL GAZİHAN DEDE MESİRE ALANININ (ADIYAMAN) FLORA VE VEJETASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
13 FEFYL/2017-0003 Prof.Dr. Murat KOCA RAP-STOERMER REAKSİYONU: BAZI SÜBSTİTÜE BENZOFURANLARIN SENTEZİNİN OPTİMİZASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
14 ADYÜPROJEMAAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ali Osman AYAŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALTYAPI PROJESİ 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15 TFYL/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ali Osman AYAŞ (La1-xPrx)0.85Na0.15MnO3 (x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) Manganitlerinin Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerin Araştırılması. 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
16 FEFYL/2017-0004 Doç.Dr. Beyhan YİĞİT İmidazolin-2-iliden ligantlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve özellikleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
17 TIPFMAP/2017-0002 Dr.Öğr.Üyesi Abuzer ULUDAĞ OLEKRANON KIRIKLARINDA YENİ BİR TESPIT MATERYALİNİN KLASİK İKİ YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI BİYOMEKANİK KADAVRA ÇALIŞMASI 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
18 MÜFLAP/2017-0006 Dr.Öğr.Üyesi Miraç UÇKUN Adıyaman Yöresinde Üretilen Yayık Tereyağlarının Biyokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
19 MÜFLAP/2017-0005 Dr.Öğr.Üyesi Miraç UÇKUN ADIYAMAN İLİNDE ÜRETİLEN BALLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRIMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
20 DHFMAP/2017-0002 Dr.Öğr.Üyesi Metin ÇALIŞIR Adıyaman İli'ndeki Agresif Periodontitis Hastalarında Genetiğin Rolü 204813 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ