Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 TIPFAAP/2018-0001 Yrd.Doç.Dr. Betül YAZĞAN Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Öğrenci Laboratuvarı Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2 MÜFAAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Şerif ÇİTİL Mekanik Araştırma Geliştirme Laboratuvarları Alt Yapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3 MÜFMAP/2018-0001 Prof.Dr. Murat PALA Adiyaman ve Şanlıurfa İllerinde Bulunan Sert ve Yumuşak Kalker Tozlarının Kendiliğinden Yerleşen Taze ve Sertleşmiş Harçların ve Betonların Özelliklerine Etkisi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
4 FEFDP/2018-0001 Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI Bazı sucul makrofitlerde Tribenuron Metil Toksisitesine karşı farklı Amonyak Derişimlerinin Etkisinin incelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
5 ECZFMAP/2018-0001 Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul KESKİN Altın, platin ve karbon temelli yeni tip modifiye elektrotların geliştirilmesi ve bazı ticari ilaçların elektrokimyasal tayininde kullanımı 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
6 İSİFMAP/2018-0001 Yrd.Doç.Dr. Recep ÖZDEMİR İslam Hukukuna Göre Menkul Kıymetler Mülkiyeti 0 /
7 TEBMYOMAP/2018-0001 Yrd.Doç.Dr. Hacı SOĞUKPINAR JET UÇAK KANAT KESİTLERİNİN AKIŞ YAPISININ PIV METODU İLE İNCELENMESİ 249809 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
8 FEFYL/2017-0005 Yrd.Doç.Dr. Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Azinphos-methyl ve Dimethoate Pestisitlerinin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
9 FEFYL/2017-0006 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜN FLORA VE VEJETASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
10 FEFYL/2017-0007 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL GAZİHAN DEDE MESİRE ALANININ (ADIYAMAN) FLORA VE VEJETASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
11 FEFYL/2017-0003 Prof.Dr. Murat KOCA RAP-STOERMER REAKSİYONU: BAZI SÜBSTİTÜE BENZOFURANLARIN SENTEZİNİN OPTİMİZASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
12 ADYÜPROJEMAAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Ali Osman AYAŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALTYAPI PROJESİ 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
13 TFYL/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Ali Osman AYAŞ (La1-xPrx)0.85Na0.15MnO3 (x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) Manganitlerinin Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerin Araştırılması. 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
14 FEFYL/2017-0004 Doç.Dr. Beyhan YİĞİT İmidazolin-2-iliden ligantlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve özellikleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
15 MÜFLAP/2017-0012 Yrd.Doç.Dr. Fatih TUFANER ZEYTİN KARASUYUNUN ANAEROBİK ORTAMDA ARITILABİLİRLİĞİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
16 MÜFLAP/2017-0011 Yrd.Doç.Dr. Fatih TUFANER ATATÜRK HİDRO ELEKTRİK SANTRALI GÜRÜLTÜ HARİTASININ OLUŞTURULMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
17 MÜFLAP/2017-0010 Yrd.Doç.Dr. Aysel Alkan UÇKUN Gölbaşı Gölü Su ve Sediment Örneklerinde Metal Kalıntısı Araştırması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
18 MÜFLAP/2017-0009 Yrd.Doç.Dr. Aysel Alkan UÇKUN GÖLBAŞI GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
19 MÜFLAP/2017-0008 Yrd.Doç.Dr. Aysel Alkan UÇKUN ADIYAMAN İLİ TOPRAK KALİTESİNİN AĞIR METALLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
20 MÜFLAP/2017-0001 Doç.Dr. Osman GÜNAYDIN Katkılı Betonların Mikro Yapısının İncelenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ