Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 FEFYL/2009-0018 Necip ŞİMŞEK Bir Boyutlu Dinamik Sistemler ve Feıgenbaum Fonksiyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
122 FEFBAP/2012-0003 Özge ÖZGÜR Saklı Kalmış ve Unutulmuş Bir Grup:Kırsal Alanda Yaşayan Yaşlılar (Adıyaman Samsat örneği) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
123 FEFYL/2013-0001 Tamer KAYIŞ Organofosforlu insektisit Diazinonun Büyük Mum Güvesi Galleria mellonella?nın hemositlerine etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
124 FEFYL/2013-0004 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Ali Dağı (Adıyaman) Ve Ziyaret Tepesi Florası 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
125 İİBFBAP/2011-0007 Bilal SAVAŞ Türkiye?de İntiharlar ve İntiharları Belirleyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Bir ARDL Nedensellik Analizi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
126 İİBFBAP/2013-0002 Nazif ÇALIŞ Mesleki Eğitimle İstihdam Planlaması ve Kişisel Davranış Gelişimine Etkisi: Adıyaman İli İŞKUR Örneği 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
127 FEFBAP/2011-0018 Ahmet Zafer TEL Karagöl (Sülüklü Göl) Havzası (Gerger/Adıyaman) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
128 FEFBAP/2009-0015 Ferhan GÜNDÜZ Irgatların Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisindeki Yeri Ve Problemleri: Adıyaman İli Örneği 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
129 FEFBAP/2009-0010 Ali BAYRİ DFT (Density Functional Theory) ile Moleküler Enerji Sevyeleri ve Moleküller Arası Olası Fiziksel Etkileşmelerin Nümerik Analizi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
130 FEFBAP/2009-0005 Necip ŞİMŞEK Genelleştirilmiş Modüller Uzayların Bazı Geometrik Özelliklerinin İncelenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
131 FEFBAP/2008-0001 Fuat ŞANCI Adıyaman İlinde Türk-İslam Mimarisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
132 EFYL/2009-0003 Ramazan GÜRBÜZ İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiklerinin Çiziminde Öğrencilerin Yaptıkları Hataların ve Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi Üzerine Bir 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
133 EFBAP/2013-0002 Murat Gökhan DALYAN XIX.Yüzyıl İngiliz Misyonerlerinin Osmanlı-İran Sınırındaki Eğitim Faaliyetleri 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
134 EFBAP/2012-0003 Serbay DURAN Adıyaman İli 12-15 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Matematik Okuryazarlığı Seviyelerinin İncelenmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
135 EFBAP/2012-0001 Kürşat Yusuf AYTAÇ Adıyaman İli 12-15 Yaş İlköğretim Öğrencilerinin Obezite Sıklığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
136 EFBAP/2011-0007 Mustafa ÇEVİK Mevlana?da Felsefe Algısı 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
137 EFBAP/2010-0001 Kenan ÖZCAN Okul, Aile ve Çevre İşbirliği (Okul Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma) 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
138 EFBAP/2009-0004 Yasin DOĞAN Üniversiteli Gençler Adıyaman'nın Yakın Tarihini Araştırıyor: Tırın Üzerinde Sözlü Tarih 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
139 DKSSBBAP/2010-0001 Banu Ayten AKIN Adıyaman Yöresi Köy Seyirlik Oyunları 100442 DEVLET KONSERVATUVARI / SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
140 TIPFBAP/2014-0007 Hamit SİNAN Etyolojisi Bilinen Ve Bilinmeyen(Kriptojenik) Karaciğer Yetmezliğinde Ağır Metal Seviyelerinin Değerlendirilmesi Ve Ağır Metallerin, Etyolojisi Belirlenemeyen Karaciğer Yetmezliğindeki Rolünün Araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ