Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
141 FEFBAP/2014-0011 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ Sübstitüe 1,3,4-Oksadiazol Bileşiklerinin Yeni Zn(II) Komplekslerinin Mikrodalga Destekli Sentezi, Gaussian Hesaplamaları ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
142 FBEYL/2014-0003 Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER Daphnia magna?da Tribenuron Metil Toksisitesine Farklı Çevresel Amonyak Derişimlerinin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
143 SHMYOBAP/2014-0003 Dr.Öğr.Üyesi Deniz Taştemir KORKMAZ Meme kanseri ile fetal mikrokimerik hücre ilişkisinin araştırılması 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
144 TIPFBAP/2014-0006 Celal GÜVEN Streptozotosinle (Stz) Diyabet Oluşturulan İnsan Pankreatik ? Hücre Soyu (1.1b4) Üzerindeki Leontice Leontopetalum Ekstratının Etkilerin Belirlenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
145 TIPFBAP/2014-0004 Şemsettin BİLAK Adıyaman İlinde Sıkça Görülen Pterjium Vakalarının Nedenlerinin Araştırılması. 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
146 TIPFBAP/2014-0002 Abdullah ARPACI İyi Kötü Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Plazma Cr,Mg,Mn,Se ve Zn Düzeylerinin Belirlenmesi. 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
147 TIPFBAP/2013-0004 Abdullah ARPACI Adıyaman Populasyonunda Hipertansif Hastalarda Renin-Anjiyotensin Sistemi Gen Polimorfizmlerinin Anti-Hipertansif Tedavi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
148 TIPFBAP/2013-0002 Sayad KOCAHAN Doğum Sonrası Depresyon (Postpartum depresyon) Modelinde Dişi ve Erkek Sıçanlarda Duygusal Davranışların Araştırılması 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
149 SHMYOBAP/2014-0002 Ahmet GENÇ Beta Talasemi Taşıyıcılarında Beta Globin Gen Kümesi Haplotiplerinin Belirlenmesi. 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
150 KMYOBAP/2014-0003 Zeynep ŞAHAN Türkiye Endemik Bitkilerinden Cyclotrichium Niveum(Boiss.)Manden & Scheng Bitkisi Uçucu Yağının; Enerji, Protein ve Lif Kaynağı Yemler İle Birlikte In Vıtro Koşullarda Yemlerin Gerçek Kuru Madde,Ham Protein ve Ndf Sindirilebilirliğine Etkisi. 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
151 FEFYL/2014-0006 E. Rıdvan SIVACI Adıyaman Eğriçay'ın Bentik Diyatomeleri ve Bazı Limnolojik Parametrelerinin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
152 FEFYL/2014-0001 Tamer KAYIŞ Pyretroid grubu insektisit deltametrinin Galleria Mellonella?nın Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri 786 Fakülte-786 /
153 FEFBAP/2013-0006 Dr.Öğr.Üyesi Gamze BARIM Yan Dalda Schiff Bazı İçeren Yeni Bir Metakrilat Monomerinin Sentezi Ve Kopolimerizasyon Davranışlarının İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
154 AMYOBAP/2014-0005 Doç.Dr. Erhan AKÇA Adıyaman Çevresindeki Antik Mozaik Eserlerin Materyal Özelliklerinin Saptanarak Günümüz Üretim Koşullarında Yeniden Üretimi 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
155 AMYOBAP/2014-0003 Doç.Dr. Erhan AKÇA Adıyaman ve Sardunya Adası Meşe (Quercus ilex) Orman Topraklarının Organik Karbon Tutma Düzeyleri ve İklim Değişikliği Önleme Çalışmalarında Meşe?nin Kullanım Potansiyeli 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
156 AMYOBAP/2009-0001 Seydi Vakkas ÜSTÜN Asenkron motor sürücülerde yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar ile kontrolör katsayılarının gerçek zamanlı olarak ayarlanması. 786 Fakülte-786 /