Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
161 TIPFBAP/2014-0004 Şemsettin BİLAK Adıyaman İlinde Sıkça Görülen Pterjium Vakalarının Nedenlerinin Araştırılması. 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
162 TIPFBAP/2014-0002 Abdullah ARPACI İyi Kötü Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Plazma Cr,Mg,Mn,Se ve Zn Düzeylerinin Belirlenmesi. 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
163 TIPFBAP/2013-0004 Abdullah ARPACI Adıyaman Populasyonunda Hipertansif Hastalarda Renin-Anjiyotensin Sistemi Gen Polimorfizmlerinin Anti-Hipertansif Tedavi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
164 TIPFBAP/2013-0002 Sayad KOCAHAN Doğum Sonrası Depresyon (Postpartum depresyon) Modelinde Dişi ve Erkek Sıçanlarda Duygusal Davranışların Araştırılması 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
165 SHMYOBAP/2014-0002 Ahmet GENÇ Beta Talasemi Taşıyıcılarında Beta Globin Gen Kümesi Haplotiplerinin Belirlenmesi. 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
166 KMYOBAP/2014-0003 Zeynep ŞAHAN Türkiye Endemik Bitkilerinden Cyclotrichium Niveum(Boiss.)Manden & Scheng Bitkisi Uçucu Yağının; Enerji, Protein ve Lif Kaynağı Yemler İle Birlikte In Vıtro Koşullarda Yemlerin Gerçek Kuru Madde,Ham Protein ve Ndf Sindirilebilirliğine Etkisi. 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
167 KMYOBAP/2014-0002 Gani Erhan TAŞAR Şanlıurfa İli Doğal ve Yapay Sulak Alanlarının Hydrophiloidea (Helophoridae, Hydrophilidae ve Hydrochidae) Faunasının Araştırılması 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
168 FEFYL/2014-0006 E. Rıdvan SIVACI Adıyaman Eğriçay'ın Bentik Diyatomeleri ve Bazı Limnolojik Parametrelerinin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
169 FEFYL/2014-0001 Tamer KAYIŞ Pyretroid grubu insektisit deltametrinin Galleria Mellonella?nın Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri 786 Fakülte-786 /
170 FEFBAP/2014-0003 Yrd.Doç.Dr. Murat GENÇ Mikrodalga Destekli 3-Hidroksinaftil-2-il Sübstitüe 1,3,4-Oksadiazol Bileşiklerinin Sentezi,Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi ve Teorik Hesaplamaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
171 FEFBAP/2013-0006 Yrd.Doç.Dr. Gamze BARIM Yan Dalda Schiff Bazı İçeren Yeni Bir Metakrilat Monomerinin Sentezi Ve Kopolimerizasyon Davranışlarının İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
172 AMYOBAP/2014-0005 Doç.Dr. Erhan AKÇA Adıyaman Çevresindeki Antik Mozaik Eserlerin Materyal Özelliklerinin Saptanarak Günümüz Üretim Koşullarında Yeniden Üretimi 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
173 AMYOBAP/2014-0003 Doç.Dr. Erhan AKÇA Adıyaman ve Sardunya Adası Meşe (Quercus ilex) Orman Topraklarının Organik Karbon Tutma Düzeyleri ve İklim Değişikliği Önleme Çalışmalarında Meşe?nin Kullanım Potansiyeli 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
174 AMYOBAP/2009-0001 Seydi Vakkas ÜSTÜN Asenkron motor sürücülerde yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar ile kontrolör katsayılarının gerçek zamanlı olarak ayarlanması. 786 Fakülte-786 /