Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
21 TIPFMAP/2017-0002 Yrd.Doç.Dr. Abuzer ULUDAĞ OLEKRANON KIRIKLARINDA YENİ BİR TESPIT MATERYALİNİN KLASİK İKİ YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI BİYOMEKANİK KADAVRA ÇALIŞMASI 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
22 MÜFLAP/2017-0006 Yrd.Doç.Dr. Miraç UÇKUN Adıyaman Yöresinde Üretilen Yayık Tereyağlarının Biyokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
23 MÜFLAP/2017-0005 Yrd.Doç.Dr. Miraç UÇKUN ADIYAMAN İLİNDE ÜRETİLEN BALLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRIMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
24 DHFMAP/2017-0002 Yrd.Doç.Dr. Metin ÇALIŞIR Adıyaman İli'ndeki Agresif Periodontitis Hastalarında Genetiğin Rolü 204813 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
25 FEFMAP/2017-0002 Arş.Gör.Dr. Nazlı KARAMAN Seçilmiş Bazı Güneş Benzeri Yıldızlarda Geçiş Yöntemini Kullanarak Gezegen Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
26 MÜFMAP/2017-0002 Yrd.Doç.Dr. Miraç UÇKUN Rekombinant Esherichia coli ve Geobacter metallireducens Suşları ile Atıksulardan Kurşun ve Kadmiyum Biyoremediasyonu 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
27 EFMAP/2017-0002 Arş.Gör.Dr. Gülden GÜRSOY ADIYAMAN İLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN POSTER, PROJE VE VEE DİYAGRAMLARI HAZIRLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: ATÖLYE ÇALIŞMASI 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
28 İİBFMAP/2017-0002 Yrd.Doç.Dr. Rahman DAĞ Adıyaman Siyasal Davranış Haritası 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
29 MÜFLAP/2017-0004 Doç.Dr. Şükrü KURT SOĞAN KABUĞUNUN SIĞIR ETİ KÖFTESİNİN TEKNOLOJİK VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
30 MÜFLAP/2017-0003 Doç.Dr. Şükrü KURT SOĞAN KABUĞUNUN ÖN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TAVUK ETİ KÖFTESİNİN OKSİDASYON STABİLİTESİ VE BAZI FİZİKSEK-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
31 İSİFMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Hasan MAÇİN Adıyaman Üniversitesi Öğrencilerinin Manevi Danışmanlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi Projesi 212308 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
32 İSİFMAP/2017-0002 Yrd.Doç.Dr. Muhammet Caner ILGAROĞLU KUŞATICI İLAHİ SEVGİ TEORİSİ: İNSANİ DUYGULARIN KUR'ANİ KAVRAMLAR PERSPEKTİFİNDEN FELSEFİ ANALİZİ 212308 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
33 İİBFMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Murat SEZİK ADIYAMANLI MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN SORUN ALANLARI VE SOSYAL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMA DÜZEYİ 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
34 FEFMAP/2017-0003 Arş.Gör.Dr. Cem Koray OLGUN Sosyal Medya Kullanımının Üniversite Gençliği Üzerindeki Etkisi: Adıyaman Üniversitesi Örneği 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
35 KMYOMAP/2017-0002 Yrd.Doç.Dr. Muzaffer KIRPIK ADIYAMAN KOŞULLARINDA ÇOK YILLIK BAZI TIBBİ BİTKİLERİN ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARINA TEPKİLERİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
36 TEBMYOMAP/2017-0001 Öğr.Gör.Dr. Yaprak TANRIVERDİ Adıyaman İlindeki Yerel Jeolojik Kayaçların Mozaik Yapımında Kullanımı 249809 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
37 FEFMAP/2017-0004 Arş.Gör.Dr. Özge ERKEN (Fe1-xCrx)2O3 (0.0 ≤ x ≤ 0.03) YARIİLETKEN METAL OKSİT İNCE FİLMLERİN FİZİKSEL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
38 MÜFMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih ŞAHAN KAZINMIŞ ESNEK YOL ÜST KAPLAMALARININ İNŞAAT ENDÜSTRİSİNDE BETON AGREGASI İLE BİRLİKTE KULLANILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
39 İİBFMAP/2017-0003 Yrd.Doç.Dr. Ramazan ASLAN BİR NÖROPAZARLAMA UYGULAMASI OLARAK MARKANIN SATIN ALMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EEG SİNYALLERİ VE GÖZ HAREKETLERİ KULLANILARAK YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
40 DHFMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Bilal EGE İmplant Uygulamaları Öncesinde Alveolar Çekim Soketlerini Koruma Amacıyla Kullanılan Farklı Rejenerasyon Teknik ve Materyallerinin Etkilerinin Klinik ve Histolojik Olarak İncelenmesi 204813 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ