Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
41 FEFLTP/2017-0004 Doç.Dr. Nevzat ARTUÇ Hafız Hakkı Paşa(1879-1915) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
42 FEFLTP/2017-0001 Doç.Dr. Bayram TALİ Su Soğutmalı Selenoid Elektromıknatısın Manyetik Alan Haritasının Çıkartılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
43 FEFLTP/2017-0003 Doç.Dr. Seydi Vakkas TOPRAK Yusuf Ziya Paşa 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
44 EFDP/2017-0001 Prof.Dr. Ramazan GÜRBÜZ Matematik Sınıflarındaki Argümantasyon Sürecinde Açığa Çıkan Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
45 TIPFAAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Zümrüt DOĞAN Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Üretim Odalarının Laboratuvarların Kurulması 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
46 MÜFYL/2016-0004 Doç.Dr. Mehmet KAYA Nitinol Alaşımının Farklı Yaşlandırma Sıcaklıklarında Faz Dönüşüm Kinetiklerinin İncelenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
47 KMYOMAP/2016-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÇELİK Pamuk İpliği Atıklarının Toprak Su Kapasitesine Etkisinin Saptanması: Saksılarda Ön Çalışma 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
48 FEFMAP/2016-0004 Dr.Öğr.Üyesi Selim SOMUNCU Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa'da Bir Cevelan 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
49 FEFDP/2016-0001 Prof.Dr. İbrahim Halil TUĞLUK Nef'î Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük] 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
50 SHMYOMAP/2016-0002 Dr.Öğr.Üyesi Sebile AZIRAK Valproik asit'in rat karaciğerinde toksisite, hücre çoğalması ve obezite genlerinin ekspresyonları üzerindeki etkilerine karşı timokinon'un koruyucu özelliğinin araştırılması 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
51 FEFMAP/2017-0001 Arş.Gör.Dr. Ferhat ŞAH İki Boyutlu Melez Hücresel Dönüşümlerin Karakterizasyonları ve Üç Boyutlu Hücresel Dönüşümler 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
52 SHMYOMAP/2016-0001 Dr.Öğr.Üyesi Sedat BİLGİÇ Ratlarda doksorubisin indüklediği kardiyotoksisiteye karşı misoprostol'ün koruyucu etkisi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
53 FEFMAP/2016-0003 Doç.Dr. Nevzat ARTUÇ TRABLUSGARP'TA HAMİDİYE ALAYLARI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
54 MÜFYL/2016-0003 Dr.Öğr.Üyesi Zuhal Karagöz GENÇ FAZ DEĞİŞTİRİCİ YALITIM MALZEMELERİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
55 FEFYL/2016-0012 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ N-(4-Bromofenil)-[1,3]-tiyazol-2-il)-N-(1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il)amin'in Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaussian Hesaplamaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
56 TIPFMAP/2016-0001 Prof.Dr. Mehmet Kaya ÖZER Ratlarda amikasin'e bağlı oluşan böbrek hasarı üzerine timokinon'un koruyucu etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
57 KMYOMAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ceren Ayşe BAYRAM BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN VE ÖN BİTKİNİN (Vicia faba) ORGANİK KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
58 TIPFMAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan DADAŞ HOTAIR Genindeki Seçilmiş Genetik Varyantların Akciğer Kanserine Etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
59 TEBMYOMAP/2016-0002 Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÇANAKÇI Oksidatif Polikondenzasyon Yöntemi Kullanılarak Yapısında Amid Grubu Bulunan Yeni Polimerlerin ve Bakır Komplekslerinin Sentezi, Termal Özelliklerinin İncelenmesi. 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
60 FEFYL/2016-0002 Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI Atatürk Baraj Gölünde Kirliliğin Giderilmesi için Potamogetom crispus L. ve Egeria densa ( Planch ) 'nın Ekolojik Adaptasyonlarının incelenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ