Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 SHMYOMAP/2016-0002 Dr.Öğr.Üyesi Sebile AZIRAK Valproik asit'in rat karaciğerinde toksisite, hücre çoğalması ve obezite genlerinin ekspresyonları üzerindeki etkilerine karşı timokinon'un koruyucu özelliğinin araştırılması 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
62 FEFMAP/2017-0001 Arş.Gör.Dr. Ferhat ŞAH İki Boyutlu Melez Hücresel Dönüşümlerin Karakterizasyonları ve Üç Boyutlu Hücresel Dönüşümler 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
63 SHMYOMAP/2016-0001 Dr.Öğr.Üyesi Sedat BİLGİÇ Ratlarda doksorubisin indüklediği kardiyotoksisiteye karşı misoprostol'ün koruyucu etkisi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
64 FEFMAP/2016-0003 Doç.Dr. Nevzat ARTUÇ TRABLUSGARP'TA HAMİDİYE ALAYLARI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
65 MÜFYL/2016-0003 Doç.Dr. Zuhal KARAGÖZ GENÇ FAZ DEĞİŞTİRİCİ YALITIM MALZEMELERİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
66 FEFYL/2016-0012 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ N-(4-Bromofenil)-[1,3]-tiyazol-2-il)-N-(1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il)amin'in Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaussian Hesaplamaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
67 TIPFMAP/2016-0001 Prof.Dr. Mehmet Kaya ÖZER Ratlarda amikasin'e bağlı oluşan böbrek hasarı üzerine timokinon'un koruyucu etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
68 KMYOMAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ceren Ayşe BAYRAM BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN VE ÖN BİTKİNİN (Vicia faba) ORGANİK KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
69 TIPFMAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan DADAŞ HOTAIR Genindeki Seçilmiş Genetik Varyantların Akciğer Kanserine Etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
70 TEBMYOMAP/2016-0002 Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÇANAKÇI Oksidatif Polikondenzasyon Yöntemi Kullanılarak Yapısında Amid Grubu Bulunan Yeni Polimerlerin ve Bakır Komplekslerinin Sentezi, Termal Özelliklerinin İncelenmesi. 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
71 FEFYL/2016-0002 Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI Atatürk Baraj Gölünde Kirliliğin Giderilmesi için Potamogetom crispus L. ve Egeria densa ( Planch ) 'nın Ekolojik Adaptasyonlarının incelenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
72 EFMAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Emrullah ERDEM FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE DESTEKLENEN ÖĞRENME ORTAMININ ADIYAMAN'DA KIRSALDA ÖĞRENİM GÖREN 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNE VE TUTUMA ETKİSİ 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
73 ECZFMAP/2016-0001 Dr.Öğr.Üyesi Yener TEKELİ ADIYAMAN'DA YETİŞEN ENDEMİK HELLEBORUS VESİCARİUS, SERRATULA OLYGOCEPHALA, CENTAUREA TOMENTELLA NIN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
74 EFMAP/2016-0003 Dr.Öğr.Üyesi Esra Açıkgül FIRAT Fen Bilimleri Alanında Üstün Yetenekli Olan Öğrencilerin Tanılanmasına Yönelik Fen Bilimlerine Özgü Uzamsal Akıl Yürütme Becerisi Testinin Geliştirilmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
75 AMYOBAP/2013-0003 Yrd. Doç. Dr. Ulaş İnan SEVİMLİ Anadolu Bloğunun Yükselimine Neden Olan Mekanizmanın Modellenmesi ve Bunun Adıyaman ve Çevresinin Jeolojik Gelişimine Etkileri 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
76 EFBAP/2014-0001 H. Hüseyin TAŞAR Yükseköğretimde Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Üniversitesi Örneği 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
77 TIPFMAP/2015-0013 Dr.Öğr.Üyesi Şemsettin BİLAK Amalgam diş dolgusu olan ve olmayan hasta gruplarının retina sinir lifi kalınlığı, maküler kalınlık ve koroid kalınlık değerlerinin optik koherens tomografi cihazı ile değerlendirilmesi ve bu değerlerin kan cıva seviyesi ile ilişkisinin araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
78 ECZFYL/2015-0001 Prof.Dr. Murat KOCA BAZI İZOKUMARİN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYON ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
79 TIPFMAP/2015-0012 Dr.Öğr.Üyesi Öznur ULUDAĞ Postoperatif derlenme döneminde analjezi nosisepsiyon indeksinin önemi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
80 FEFYL/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA ETANOLA MARUZ KALAN RAT DOKULARINA SİYAH HAVUÇ EKSTRAKTININ ETKİSİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ