Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 EFMAP/2017-0001 Dr.Öğr.Üyesi Emrullah ERDEM FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE DESTEKLENEN ÖĞRENME ORTAMININ ADIYAMAN'DA KIRSALDA ÖĞRENİM GÖREN 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNE VE TUTUMA ETKİSİ 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
62 ECZFMAP/2016-0001 Dr.Öğr.Üyesi Yener TEKELİ ADIYAMAN'DA YETİŞEN ENDEMİK HELLEBORUS VESİCARİUS, SERRATULA OLYGOCEPHALA, CENTAUREA TOMENTELLA NIN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
63 EFMAP/2016-0003 Dr.Öğr.Üyesi Esra Açıkgül FIRAT Fen Bilimleri Alanında Üstün Yetenekli Olan Öğrencilerin Tanılanmasına Yönelik Fen Bilimlerine Özgü Uzamsal Akıl Yürütme Becerisi Testinin Geliştirilmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
64 FEFMAP/2016-0001 Doç.Dr. Seydi Vakkas TOPRAK 1835/1836 (hicri 1251) Tarihli Nüfus Defterine Göre Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Kazasının Demografik Durumu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
65 AMYOBAP/2013-0003 Yrd. Doç. Dr. Ulaş İnan SEVİMLİ Anadolu Bloğunun Yükselimine Neden Olan Mekanizmanın Modellenmesi ve Bunun Adıyaman ve Çevresinin Jeolojik Gelişimine Etkileri 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
66 EFBAP/2014-0001 H. Hüseyin TAŞAR Yükseköğretimde Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Üniversitesi Örneği 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
67 TIPFMAP/2015-0013 Dr.Öğr.Üyesi Şemsettin BİLAK Amalgam diş dolgusu olan ve olmayan hasta gruplarının retina sinir lifi kalınlığı, maküler kalınlık ve koroid kalınlık değerlerinin optik koherens tomografi cihazı ile değerlendirilmesi ve bu değerlerin kan cıva seviyesi ile ilişkisinin araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
68 ECZFYL/2015-0001 Prof.Dr. Murat KOCA BAZI İZOKUMARİN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYON ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
69 TIPFMAP/2015-0012 Dr.Öğr.Üyesi Öznur ULUDAĞ Postoperatif derlenme döneminde analjezi nosisepsiyon indeksinin önemi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
70 FEFYL/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA ETANOLA MARUZ KALAN RAT DOKULARINA SİYAH HAVUÇ EKSTRAKTININ ETKİSİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
71 ECZFMAP/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Görkem Deniz SÖNMEZ Zeytinde (Olea europaea cv. Ayvalik) triterpenoid biyosentezinde rol oynayan mevalonat kinaz geninin moleküler karakterizasyonu 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
72 TIPFMAP/2015-0015 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet TEKİN Malnütrisyonun pediatrik hastalarda oküler parametreler üzerindeki değişikliklerinin Spectral-Domain Optical Coherence Tomography cihazı ile değerlendirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
73 FEFYL/2015-0006 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA Ticari Amaçla Elde Edilen Bazı Et Ürünlerinde Yağ Asit Ve Eser Element Düzeylerinin Tespiti 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
74 ECZFMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Nabih LOLAK YENİ SÜLFAMİT TÜREVİ SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ, KARBONİK ANHİDRAZ AKTİVASYON ÖZELLİKLERİNİN TESTİ VE BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
75 TIPFMAP/2015-0009 Prof.Dr. Haydar BAĞIŞ ADIYAMAN İLİNDE AKUT KORONER SENDROM OLGULARINDA mi-RNA EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
76 MÜFMAP/2015-0011 Doç.Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Farklı İllerde Fotovoltaik Sistemlerde Çevresel Parametrelerin Enerji Verimliliğine Etkisinin Yapay Sinir Ağları İle Modellemesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
77 FEFYL/2015-0008 Doç.Dr. Özgür FIRAT Thiamethoxam'ın Oreochromis niloticus'un Solungaç ve Bağırsak Dokuları Katalaz ve Süperoksit Dismutaz Aktiviteleri ile Glutatyon ve Malondialdehit Düzeylerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
78 FEFYL/2015-0003 Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER Fluoksetin ve Metaboliti Norfluoksetinin Daphnia magna'da Pro-oksidatif ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
79 FEFMAP/2015-0010 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali ÖZTÜRK Fuzzy Proksimal Relator Uzayları ve Karar Verme 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
80 EFMAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şükrü BELLİBAŞ BAŞARILI FAKİR ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ