Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 FEFMAP/2017-0001 Arş.Gör.Dr. Ferhat ŞAH İki Boyutlu Melez Hücresel Dönüşümlerin Karakterizasyonları ve Üç Boyutlu Hücresel Dönüşümler 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
62 SHMYOMAP/2016-0001 Yrd.Doç.Dr. Sedat BİLGİÇ Ratlarda doksorubisin indüklediği kardiyotoksisiteye karşı misoprostol'ün koruyucu etkisi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
63 FEFMAP/2016-0003 Yrd.Doç.Dr. Nevzat ARTUÇ TRABLUSGARP'TA HAMİDİYE ALAYLARI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
64 MÜFYL/2016-0003 Yrd.Doç.Dr. Zuhal Karagöz GENÇ FAZ DEĞİŞTİRİCİ YALITIM MALZEMELERİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
65 FEFYL/2016-0012 Yrd.Doç.Dr. Murat GENÇ N-(4-Bromofenil)-[1,3]-tiyazol-2-il)-N-(1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il)amin'in Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaussian Hesaplamaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
66 TIPFMAP/2016-0001 Prof.Dr. Mehmet Kaya ÖZER Ratlarda amikasin'e bağlı oluşan böbrek hasarı üzerine timokinon'un koruyucu etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
67 KMYOMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Ceren Ayşe BAYRAM BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN VE ÖN BİTKİNİN (Vicia faba) ORGANİK KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
68 TIPFMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Erdoğan DADAŞ HOTAIR Genindeki Seçilmiş Genetik Varyantların Akciğer Kanserine Etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
69 TEBMYOMAP/2016-0002 Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇANAKÇI Oksidatif Polikondenzasyon Yöntemi Kullanılarak Yapısında Amid Grubu Bulunan Yeni Polimerlerin ve Bakır Komplekslerinin Sentezi, Termal Özelliklerinin İncelenmesi. 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
70 FEFYL/2016-0002 Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI Atatürk Baraj Gölünde Kirliliğin Giderilmesi için Potamogetom crispus L. ve Egeria densa ( Planch ) 'nın Ekolojik Adaptasyonlarının incelenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
71 EFMAP/2017-0001 Yrd.Doç.Dr. Emrullah ERDEM FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE DESTEKLENEN ÖĞRENME ORTAMININ ADIYAMAN'DA KIRSALDA ÖĞRENİM GÖREN 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNE VE TUTUMA ETKİSİ 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
72 İİBFMAP/2016-0001 Yrd.Doç.Dr. Yavuz AKÇİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ADIYAMAN EKONOMİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
73 ECZFMAP/2016-0001 Yrd.Doç.Dr. Yener TEKELİ ADIYAMAN'DA YETİŞEN ENDEMİK HELLEBORUS VESİCARİUS, SERRATULA OLYGOCEPHALA, CENTAUREA TOMENTELLA NIN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
74 EFMAP/2016-0003 Yrd.Doç.Dr. Esra Açıkgül FIRAT Fen Bilimleri Alanında Üstün Yetenekli Olan Öğrencilerin Tanılanmasına Yönelik Fen Bilimlerine Özgü Uzamsal Akıl Yürütme Becerisi Testinin Geliştirilmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
75 FEFYL/2016-0011 Yrd.Doç.Dr. Metin KOPAR Osmanlı Basınına Göre 1848 İhtilallerinin Avrupa'nın Siyasi Coğrafyasına Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
76 FEFMAP/2016-0001 Doç.Dr. Seydi Vakkas TOPRAK 1835/1836 (hicri 1251) Tarihli Nüfus Defterine Göre Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Kazasının Demografik Durumu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
77 AMYOBAP/2013-0003 Yrd. Doç. Dr. Ulaş İnan SEVİMLİ Anadolu Bloğunun Yükselimine Neden Olan Mekanizmanın Modellenmesi ve Bunun Adıyaman ve Çevresinin Jeolojik Gelişimine Etkileri 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
78 EFBAP/2014-0001 H. Hüseyin TAŞAR Yükseköğretimde Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Üniversitesi Örneği 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
79 TIPFMAP/2015-0013 Yrd.Doç.Dr. Şemsettin BİLAK Amalgam diş dolgusu olan ve olmayan hasta gruplarının retina sinir lifi kalınlığı, maküler kalınlık ve koroid kalınlık değerlerinin optik koherens tomografi cihazı ile değerlendirilmesi ve bu değerlerin kan cıva seviyesi ile ilişkisinin araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
80 ECZFYL/2015-0001 Prof.Dr. Murat KOCA BAZI İZOKUMARİN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE REAKSİYON ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ