Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 TIPFMAP/2015-0014 Dr.Öğr.Üyesi Recai KAYA Farklı basınçlarda laparaskopik kolesistektomi yapılan hastalarda Nt-pro BNP(brain natriüretic peptid) ve Troponin T(hs) düzeyleri nasıl etkilenir? 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
82 FEFGAP/2016-0002 Dr.Öğr.Üyesi Bekir KOCADAŞ ADIYAMAN UYUŞTURUCU SUÇLARI VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI RİSK HARİTASI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
83 SHMYOMAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Nilay GÜVENÇ Olanzapinin Timokinon ile kullanımının bağırsak üzerine olan etkilerinin mikrobiyolojik olarak incelenmesi. 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
84 SHMYOMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Deniz Taştemir KORKMAZ İkinci Kuşak Antipsikotik Bir İlaç Olan Risperidon ile Muamele Edilmiş Sıçanlarda Koruyucu Özelliği Olan Resveratrol'ün Metabolik Yolaklardaki Önemli Genlerin Ekspresyonu Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
85 MÜFMAP/2015-0010 Dr.Öğr.Üyesi Harun TÜRKMENLER BİYOKÜTLE KAYNAKLARINDAN BİYOHİDROJEN ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
86 FEFMAP/2015-0003 Doç.Dr. Serdar YAVUZ Adıyaman Yöresi Söz Varlığı 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
87 FEFMAP/2015-0007 Dr.Öğr.Üyesi Yavuz UYSAL ADIYAMAN ZİYARET YERLERİ ÜZERİNE OLUŞAN EFSANELER 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
88 MÜFMAP/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Ali Serol ERTÜRK Dendrimer-Kapsüllenmiş Cu Nanomateryallerin Sentezi ve Katalitik Değerlendirilmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
89 KMYOMAP/2015-0003 Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ŞAHAN Yüksek çevre sıcaklığı altında yetiştirilen yumurtacı tavukların içme suyuna eklenen etkin mikroorganizmaların (EM) performans, yumurta verim ve kalitesi ile bazı kan parametreleri üzerine etkileri 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
90 MÜFMAP/2015-0015 Dr.Öğr.Üyesi Miraç UÇKUN PROPİCONAZOLE VE AZOXYSTROBİN FUNGİSİTLERİN Danio rerio ÜZERİNE AKUT TOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
91 KMYOMAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Güçlü SUCAK LAKTASYONDAKİ SÜT İNEKLERİNİN YONCA (MEDİCAGO SATİVA) İLE OLUŞTURULMUŞ YAPAY MERADA AD LİBİTUM BESLENMESİNİN SÜT KOMPOZİSYONU, KAN PROFİLİ ve ÜREME FAALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
92 TIPFMAP/2015-0008 Dr.Öğr.Üyesi İsmail AĞIR Klaviluka orta 1/3 cisim kırıklarında kilitleme sistemi olan yeni bir rijit klavikula çivisinin klasik TEN, kilitli fleksible çivi ve plak vida fiksasyonu ile karşılaştırılması; biyomekanik çalışma 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
93 TIPFMAP/2015-0010 Dr.Öğr.Üyesi Ali PARLAR Kannabinoid Sistemin Bleomisin ile İndüklenmiş Akciğer Fibrozisi Üzerine Etkisi 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
94 TIPFMAP/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ÖZAY Deneysel Diyabetik in vivo Modelde Salvia huberi ve Salvia hypargeia Bitki Ethanol Ekstrelerinin Topikal Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
95 MÜFMAP/2015-0005 Doç.Dr. Şükrü KURT SUCUK KILIFINA POTASYUM SORBAT UYGULAMASININ SUCUĞUN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BİYOJEN AMİN OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
96 MÜFMAP/2015-0017 Doç.Dr. Mehmet KAYA Gözenekli İmplant Malzeme Üretilmesi ve Biyouyumluluğunun İncelenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
97 TIPFMAP/2015-0006 Prof.Dr. Gülnur TARHAN Değişik kaynaklardan izole edien Legionella türlerinin virulans faktörleri, biyofilm formasyonu ve quorum sensing aktivitelerinin değerlendirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
98 MÜFMAP/2015-0013 Dr.Öğr.Üyesi Şerif ÇİTİL KLASİK TİP YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARI İLE S TİPİ YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
99 FEFMAP/2015-0008 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA Kurşun asetat Uygulanan Sıçanlarda Cyclotrichium niveum Ekstraktının Koruyucu Etkilerinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
100 TIPFMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Hakan Sezgin SAYINER AKUT BRUSELLOZ SÜRECİNDE KEMİK REZORPSİYONU GERÇEKLEŞİYOR MU? 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ