Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 FEFYL/2011-0017 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Guanozin Analoğu Olan Entekavir'in Vitro Genotoksik Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
102 FEFYL/2012-0006 Adnan KURT Benzofuran Yan Gruplu Polimer-Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Termal Davranışlarının İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
103 FEFYL/2012-0007 Prof.Dr. Murat KOCA (ARİL)(3-SÜBSTİTÜEBENZOFURAN-2-İL) KETONLAR VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
104 FEFYL/2012-0010 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Adıyaman popülasyonunda IL-6 -174 G/C polimorfizmi ile koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki ilişkinin araştırılması. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
105 FEFYL/2012-0012 Murat KOCA Bazı Yeni (Sübstitüetiyazol-2-İl) Hidrazon ve Türevlerinin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
106 FEFLAP/2013-0001 Ahmet ÖZKAYA Adıyaman İli Besni Bölgesinde Yetişen Üzüm Ürünlerinden Kuru Üzümlerin Besinsel Düzeylerinin İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
107 FEFBAP/2013-0001 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Fungusid Olarak Adıyaman?da Kullanılan Bakır Oksiklorür?ün Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
108 FEFBAP/2014-0008 Ali Osman AYAŞ Nadir Toprak Elementleri Katkılı La Tabanlı (La1-xREx)0.85Ag0.15MnO3 (0.0 ? x ? 0.3) Manganit Bileşiklerin Manyetik Ve Manyetokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
109 FEFYL/2011-0010 Özgür FIRAT Atatürk Baraj Gölü? ndeki Cyprinus carpio? nun Kan Dokusundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Düzeyleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
110 FEFBAP/2012-0004 Hesna YİĞİT Yeni Benzofuran,Naftofuran veya Siklobutan Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevi Bileşiklerin, MRSA,VRE ve Candida Albicans Üzerindeki Aktivitelerin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
111 FEFBAP/2012-0006 Murat YİĞİT Ketonların rodyum-karben katalizli arilasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
112 FEFYL/2013-0002 Serdar YAVUZ Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları (Giriş ? İnceleme ? Metin ? Sözlük) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
113 FEFYL/2013-0005 Ahmet ÖZKAYA Hidrojen Peroksite Maruz Kalan Sıçanların Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin ve Bazı Organik Maddelerin Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
114 FEFYL/2013-0010 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Lambda Cyhalothrin ve Fenthion Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
115 GMYOBAP/2011-0001 Mehriban EMEK Yönlendirilmiş Sıvı Kristallerde Termal İletkenliğin İncelenmesi 100447 GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
116 İİBFBAP/2014-0003 Mücahit ÇELİK Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tekstil Sektöründe İnovasyonun İhracata Etkisinin Analizi ve Bölgenin Tekstil İhracatı Profili Projesi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
117 İİBFBAP/2012-0004 Suat AŞKIN İşletmelerde Verimliliği Artırma Serisi (İVAS:1) Adıyaman İli Kahta İlçesi Ortaöğretim Okullarında Eğitim Kalitesi Üzerine Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
118 İİBFBAP/2012-0002 Mücahit ÇELİK Adıyaman İlinde LYS İçin Analitik Bir Çerçeve Eğitimde Geri Kalmışlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Örneği 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
119 İİBFBAP/2014-0005 Bayram ERZURUMLUOĞLU Türkiye'deki Kamu Hizmetleri Ve Yönetimde Yozlaşma Algısı Ve Siyasal Tercihler 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
120 İİBFKAP/2013-0001 Suat AŞKIN Adıyaman Üniversitesi ve Rusya Üniversiteleri ile Bilimsel Araştırma Projeleri ( ARBAP ):Proje Pazarı Sempozyumu 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ