Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 ADYÜTAYAMAAP/2014-0001 Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer KIRPIK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADYÜTAYAM) UYGULAMA ALANI ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROJESİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
102 SYOBAP/2014-0001 Dr.Öğr.Üyesi Süleyman BAYRAM Genetik Faktörlerin Non - Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH)'nın Moleküler Patogenezindeki Rolleri 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
103 MÜFAAP/2014-0001 Doç.Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
104 FBEYL/2014-0007 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜVENÇ Fruktoz İle Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Sıçanlarda Achillea Biebersteinii Ekstraktının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
105 FBEYL/2014-0006 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜVENÇ Stz ile Tip 1 Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Cyclotrichium niveum Ekstraktının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
106 FBEYL/2014-0005 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜVENÇ Fruktoz ile Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Sıçanlar da Helichrysum plicatum subsp. plicatum Ekstraktının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
107 FEFYL/2011-0011 Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER Neonikotinoid İnsektisid İmidaklopridin Piperonil Bütoksit ve Menadion Modülatörlüğünde Sıçan Beyninde Oksidatif Stres Potansiyeli ile Nörotoksik Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
108 FEFYL/2011-0012 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman) Vejetasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
109 FEFYL/2011-0015 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA Kurşun Asetat ile Oksidatif Strese Maruz Kalan Sıçan Dokularında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
110 FEFYL/2011-0017 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Guanozin Analoğu Olan Entekavir'in Vitro Genotoksik Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
111 FEFYL/2012-0006 Adnan KURT Benzofuran Yan Gruplu Polimer-Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Termal Davranışlarının İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
112 FEFYL/2012-0007 Prof.Dr. Murat KOCA (ARİL)(3-SÜBSTİTÜEBENZOFURAN-2-İL) KETONLAR VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
113 FEFYL/2012-0010 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Adıyaman popülasyonunda IL-6 -174 G/C polimorfizmi ile koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki ilişkinin araştırılması. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
114 FEFYL/2012-0012 Murat KOCA Bazı Yeni (Sübstitüetiyazol-2-İl) Hidrazon ve Türevlerinin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
115 FEFLAP/2013-0001 Ahmet ÖZKAYA Adıyaman İli Besni Bölgesinde Yetişen Üzüm Ürünlerinden Kuru Üzümlerin Besinsel Düzeylerinin İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
116 FEFBAP/2013-0001 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Fungusid Olarak Adıyaman?da Kullanılan Bakır Oksiklorür?ün Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
117 FEFBAP/2014-0008 Ali Osman AYAŞ Nadir Toprak Elementleri Katkılı La Tabanlı (La1-xREx)0.85Ag0.15MnO3 (0.0 ? x ? 0.3) Manganit Bileşiklerin Manyetik Ve Manyetokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
118 FEFYL/2011-0010 Özgür FIRAT Atatürk Baraj Gölü? ndeki Cyprinus carpio? nun Kan Dokusundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Düzeyleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
119 FEFBAP/2012-0004 Hesna YİĞİT Yeni Benzofuran,Naftofuran veya Siklobutan Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevi Bileşiklerin, MRSA,VRE ve Candida Albicans Üzerindeki Aktivitelerin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
120 FEFBAP/2012-0006 Murat YİĞİT Ketonların rodyum-karben katalizli arilasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ