Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 FEFMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Sabahattin EZER Adıyaman İli Protohistorik Dönem III. Etap (Gölbaşı, Tut, Çelikhan İlçeleri) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
102 AMYOBAP/2013-0001 Dr.Öğr.Üyesi Yusuf TOPAK Kızıldağ Ofiyolitleri (Arsuz-Çevlik (Hatay) Civarı) İçinde Gözlenen Manyetik Oluşumlarının Jeolojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Koçali (Adıyaman) Ofiyolitleri İçerisinde Olası Manyetik Oluşumları İle Karşılaştırılması 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ
103 TİOYOBAP/2010-0003 Doç.Dr. Çiğdem SABBAĞ GAP Projesi Sonrası Arazi Kullanım Değişimlerinin Kırsal Bölgede Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi 135345 TURİZM FAKÜLTESİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
104 TEBMYOAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Vahdettin KOÇ Makine ve Metal Teknolojileri Programı Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 249809 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
105 MÜFMAP/2015-0008 Dr.Öğr.Üyesi Aysun ŞENER ÇAY BİTKİSİNDEN BETA-GLİKOZİDAZIN İZOLASYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLNMES 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
106 DKGAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ömer TÜRKMENOĞLU Adıyaman Türküleri Albümü ve Klip 100442 DEVLET KONSERVATUVARI / SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
107 MÜFMAP/2015-0006 Dr.Öğr.Üyesi Yavuz DEMİRCİ SUSAM ARTIKLARI KULLANILARAK SULU ORTAMDAN REAKTİF BOYAR MADDENİN UZAKLAŞTIRILMASI: ADSORPSİYON İZOTERMLERİ VE KİNETİKLERİNİN MODELLEMESİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
108 ADYÜTAYAMAAP/2014-0001 Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer KIRPIK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADYÜTAYAM) UYGULAMA ALANI ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROJESİ 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
109 SYOBAP/2014-0001 Dr.Öğr.Üyesi Süleyman BAYRAM Genetik Faktörlerin Non - Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH)'nın Moleküler Patogenezindeki Rolleri 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
110 MÜFAAP/2014-0001 Doç.Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
111 FBEYL/2014-0007 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜVENÇ Fruktoz İle Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Sıçanlarda Achillea Biebersteinii Ekstraktının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
112 FBEYL/2014-0006 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜVENÇ Stz ile Tip 1 Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Cyclotrichium niveum Ekstraktının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
113 FBEYL/2014-0005 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜVENÇ Fruktoz ile Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Sıçanlar da Helichrysum plicatum subsp. plicatum Ekstraktının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
114 FEFYL/2011-0011 Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER Neonikotinoid İnsektisid İmidaklopridin Piperonil Bütoksit ve Menadion Modülatörlüğünde Sıçan Beyninde Oksidatif Stres Potansiyeli ile Nörotoksik Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
115 FEFYL/2011-0012 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman) Vejetasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
116 FEFYL/2011-0015 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA Kurşun Asetat ile Oksidatif Strese Maruz Kalan Sıçan Dokularında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
117 FEFYL/2011-0017 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Guanozin Analoğu Olan Entekavir'in Vitro Genotoksik Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
118 FEFYL/2012-0006 Adnan KURT Benzofuran Yan Gruplu Polimer-Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Termal Davranışlarının İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
119 FEFYL/2012-0007 Prof.Dr. Murat KOCA (ARİL)(3-SÜBSTİTÜEBENZOFURAN-2-İL) KETONLAR VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
120 FEFYL/2012-0010 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Adıyaman popülasyonunda IL-6 -174 G/C polimorfizmi ile koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki ilişkinin araştırılması. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ