Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 İİBFBAP/2012-0002 Mücahit ÇELİK Adıyaman İlinde LYS İçin Analitik Bir Çerçeve Eğitimde Geri Kalmışlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Örneği 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
102 İİBFBAP/2014-0005 Bayram ERZURUMLUOĞLU Türkiye'deki Kamu Hizmetleri Ve Yönetimde Yozlaşma Algısı Ve Siyasal Tercihler 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
103 İİBFKAP/2013-0001 Suat AŞKIN Adıyaman Üniversitesi ve Rusya Üniversiteleri ile Bilimsel Araştırma Projeleri ( ARBAP ):Proje Pazarı Sempozyumu 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
104 İİBFYL/2013-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Kobilerde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliği- Adıyaman ve Gaziantep İli Uygulaması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
105 FEFBAP/2011-0025 Doç.Dr. Serdar YAVUZ Toponiminin Esasları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
106 FEFBAP/2009-0017 Mehmet GÜVENÇ Fruktoz ile Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Ratlarda Resveratrolun Yağ Asitleri ve Lipofilik Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
107 FEFBAP/2009-0006 Mustafa COŞKUN Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa Mellonella L.'nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
108 SYOGAP/2010-0001 Emine GEÇKİL Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Beceri Laboratuarı Geliştirmi Projesi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
109 TFBAP/2010-0001 Osman PARLAK Divriği (Sivas) Ofiyoliti?nin Kökeni 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
110 TIPFBAP/2010-0001 Abdullah ARPACI Diabet ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Antioksidan Sistem ve Genetik Polimorfizmin İncelenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
111 TİOYOBAP/2010-0001 Haşim KELEBEK Klemantin Mandarin Şırasının Organik Asit, Şeker ve Fenol Bileşikleri İçeriği ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırma 135345 TURİZM FAKÜLTESİ / KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
112 SYOBAP/2008-0001 Emine GEÇKİL Aile Sağlığı Elamanlarına Uygulanan "Emzirmeyi Destekleme Eğitimi ve İzleme Programının" Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Annelerin Etkili Emzirme Davranışları Üzerine Etkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
113 SYOBAP/2009-0001 Tuncay ÇELİK 0-14 Yaşları Arasında Parazit Enfeksiyonu Saptanan Çoçuklarda Büyüme ve Gelişme Geriliğinin İncelenmesi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
114 SYOBAP/2010-0002 Sayad KOCAHAN Erken Gelişim Döneminde Kronik NMDA Reseptor Blokajının Ergenlikte Duygusal ve Bilişsel Davranışlar Üzerine Etkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
115 SYOBAP/2011-0003 Süleyman BAYRAM Ekzonükleaz 1 Geni K589E ve T439M Polimorfizmlerinin Hepatoselüler Karsinomanın Patogenezindeki Rolleri 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
116 SYOBAP/2011-0004 Emine GEÇKİL İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Prevalansının Belirlenmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
117 SHMYOBAP/2009-0001 Ahmet GÜLTEK Polistiren-Montmorillonit Hibrit Malzemesinin Özelliğinin İncelenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
118 SHMYOBAP/2010-0001 Deniz TAŞTEMİR Adıyaman Yöresinde Anormal Hemoglobin Prevelansının Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
119 SHMYOBAP/2010-0002 Ahmet GENÇ Adıyaman Yöresinde Beta Talasemi Prevelansının Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
120 SHMYOBAP/2011-0001 Deniz TAŞTEMİR Adıyaman İlinde Ailesel Akdeniz Ateşi(FMF)?ne Neden Olan Mediterranean Fever (MEFV) Geni 10. Ekzon Majör Mutasyon Sıklığının ve Tiplerinin Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ