Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 İİBFYL/2013-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Kobilerde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliği- Adıyaman ve Gaziantep İli Uygulaması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
122 FEFBAP/2011-0025 Doç.Dr. Serdar YAVUZ Toponiminin Esasları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
123 FEFBAP/2009-0017 Mehmet GÜVENÇ Fruktoz ile Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Ratlarda Resveratrolun Yağ Asitleri ve Lipofilik Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
124 FEFBAP/2009-0006 Mustafa COŞKUN Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa Mellonella L.'nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
125 SYOGAP/2010-0001 Emine GEÇKİL Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Beceri Laboratuarı Geliştirmi Projesi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
126 TFBAP/2010-0001 Osman PARLAK Divriği (Sivas) Ofiyoliti?nin Kökeni 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
127 TIPFBAP/2010-0001 Abdullah ARPACI Diabet ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Antioksidan Sistem ve Genetik Polimorfizmin İncelenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
128 TİOYOBAP/2010-0001 Haşim KELEBEK Klemantin Mandarin Şırasının Organik Asit, Şeker ve Fenol Bileşikleri İçeriği ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırma 135345 TURİZM FAKÜLTESİ / KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
129 SYOBAP/2008-0001 Emine GEÇKİL Aile Sağlığı Elamanlarına Uygulanan "Emzirmeyi Destekleme Eğitimi ve İzleme Programının" Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Annelerin Etkili Emzirme Davranışları Üzerine Etkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
130 SYOBAP/2009-0001 Tuncay ÇELİK 0-14 Yaşları Arasında Parazit Enfeksiyonu Saptanan Çoçuklarda Büyüme ve Gelişme Geriliğinin İncelenmesi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
131 SYOBAP/2010-0002 Sayad KOCAHAN Erken Gelişim Döneminde Kronik NMDA Reseptor Blokajının Ergenlikte Duygusal ve Bilişsel Davranışlar Üzerine Etkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
132 SYOBAP/2011-0003 Süleyman BAYRAM Ekzonükleaz 1 Geni K589E ve T439M Polimorfizmlerinin Hepatoselüler Karsinomanın Patogenezindeki Rolleri 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
133 SYOBAP/2011-0004 Emine GEÇKİL İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Prevalansının Belirlenmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
134 SHMYOBAP/2009-0001 Ahmet GÜLTEK Polistiren-Montmorillonit Hibrit Malzemesinin Özelliğinin İncelenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
135 SHMYOBAP/2010-0001 Deniz TAŞTEMİR Adıyaman Yöresinde Anormal Hemoglobin Prevelansının Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
136 SHMYOBAP/2010-0002 Ahmet GENÇ Adıyaman Yöresinde Beta Talasemi Prevelansının Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
137 SHMYOBAP/2011-0001 Deniz TAŞTEMİR Adıyaman İlinde Ailesel Akdeniz Ateşi(FMF)?ne Neden Olan Mediterranean Fever (MEFV) Geni 10. Ekzon Majör Mutasyon Sıklığının ve Tiplerinin Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
138 FEFAAP/2013-0001 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Akuatik Toksikoloji Laboratuvarı Altyapı Projesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
139 SOBYL/2010-0001 Süleyman ÇALDAK El-Ferec Ba? De?Ş-Şidde?de Motif İncelenmesi 100468 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI (YL)
140 MTEFBAP/2008-0001 Gönül CÖMERTPAY Güneydoğu Anadolu' da Yeralan Ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Jeokronolojisi 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ