Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 FEFYL/2012-0012 Murat KOCA Bazı Yeni (Sübstitüetiyazol-2-İl) Hidrazon ve Türevlerinin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
122 FEFLAP/2013-0001 Ahmet ÖZKAYA Adıyaman İli Besni Bölgesinde Yetişen Üzüm Ürünlerinden Kuru Üzümlerin Besinsel Düzeylerinin İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
123 FEFBAP/2013-0001 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Fungusid Olarak Adıyaman?da Kullanılan Bakır Oksiklorür?ün Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
124 FEFBAP/2014-0008 Ali Osman AYAŞ Nadir Toprak Elementleri Katkılı La Tabanlı (La1-xREx)0.85Ag0.15MnO3 (0.0 ? x ? 0.3) Manganit Bileşiklerin Manyetik Ve Manyetokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
125 FEFYL/2011-0010 Özgür FIRAT Atatürk Baraj Gölü? ndeki Cyprinus carpio? nun Kan Dokusundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Düzeyleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
126 FEFBAP/2012-0004 Hesna YİĞİT Yeni Benzofuran,Naftofuran veya Siklobutan Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevi Bileşiklerin, MRSA,VRE ve Candida Albicans Üzerindeki Aktivitelerin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
127 FEFBAP/2012-0006 Murat YİĞİT Ketonların rodyum-karben katalizli arilasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
128 FEFYL/2013-0002 Serdar YAVUZ Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları (Giriş ? İnceleme ? Metin ? Sözlük) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
129 FEFYL/2013-0005 Ahmet ÖZKAYA Hidrojen Peroksite Maruz Kalan Sıçanların Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin ve Bazı Organik Maddelerin Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
130 FEFYL/2013-0010 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Lambda Cyhalothrin ve Fenthion Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
131 GMYOBAP/2011-0001 Mehriban EMEK Yönlendirilmiş Sıvı Kristallerde Termal İletkenliğin İncelenmesi 100447 GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
132 İİBFBAP/2014-0003 Mücahit ÇELİK Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tekstil Sektöründe İnovasyonun İhracata Etkisinin Analizi ve Bölgenin Tekstil İhracatı Profili Projesi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
133 İİBFBAP/2012-0004 Suat AŞKIN İşletmelerde Verimliliği Artırma Serisi (İVAS:1) Adıyaman İli Kahta İlçesi Ortaöğretim Okullarında Eğitim Kalitesi Üzerine Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
134 İİBFBAP/2012-0002 Mücahit ÇELİK Adıyaman İlinde LYS İçin Analitik Bir Çerçeve Eğitimde Geri Kalmışlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Örneği 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
135 İİBFBAP/2014-0005 Bayram ERZURUMLUOĞLU Türkiye'deki Kamu Hizmetleri Ve Yönetimde Yozlaşma Algısı Ve Siyasal Tercihler 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
136 İİBFKAP/2013-0001 Suat AŞKIN Adıyaman Üniversitesi ve Rusya Üniversiteleri ile Bilimsel Araştırma Projeleri ( ARBAP ):Proje Pazarı Sempozyumu 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
137 İİBFYL/2013-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Kobilerde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliği- Adıyaman ve Gaziantep İli Uygulaması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
138 FEFBAP/2011-0025 Doç.Dr. Serdar YAVUZ Toponiminin Esasları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
139 FEFBAP/2009-0017 Mehmet GÜVENÇ Fruktoz ile Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Ratlarda Resveratrolun Yağ Asitleri ve Lipofilik Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
140 FEFBAP/2009-0006 Mustafa COŞKUN Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa Mellonella L.'nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ