Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 FEFYL/2013-0002 Serdar YAVUZ Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları (Giriş ? İnceleme ? Metin ? Sözlük) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
122 FEFYL/2013-0005 Ahmet ÖZKAYA Hidrojen Peroksite Maruz Kalan Sıçanların Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin ve Bazı Organik Maddelerin Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
123 FEFYL/2013-0010 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Lambda Cyhalothrin ve Fenthion Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
124 GMYOBAP/2011-0001 Mehriban EMEK Yönlendirilmiş Sıvı Kristallerde Termal İletkenliğin İncelenmesi 100447 GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
125 İİBFBAP/2014-0003 Mücahit ÇELİK Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tekstil Sektöründe İnovasyonun İhracata Etkisinin Analizi ve Bölgenin Tekstil İhracatı Profili Projesi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
126 İİBFBAP/2012-0004 Suat AŞKIN İşletmelerde Verimliliği Artırma Serisi (İVAS:1) Adıyaman İli Kahta İlçesi Ortaöğretim Okullarında Eğitim Kalitesi Üzerine Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
127 İİBFBAP/2012-0002 Mücahit ÇELİK Adıyaman İlinde LYS İçin Analitik Bir Çerçeve Eğitimde Geri Kalmışlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Örneği 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
128 İİBFBAP/2014-0005 Bayram ERZURUMLUOĞLU Türkiye'deki Kamu Hizmetleri Ve Yönetimde Yozlaşma Algısı Ve Siyasal Tercihler 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
129 İİBFKAP/2013-0001 Suat AŞKIN Adıyaman Üniversitesi ve Rusya Üniversiteleri ile Bilimsel Araştırma Projeleri ( ARBAP ):Proje Pazarı Sempozyumu 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
130 İİBFYL/2013-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Kobilerde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliği- Adıyaman ve Gaziantep İli Uygulaması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
131 FEFBAP/2011-0025 Doç.Dr. Serdar YAVUZ Toponiminin Esasları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
132 FEFBAP/2009-0017 Mehmet GÜVENÇ Fruktoz ile Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Ratlarda Resveratrolun Yağ Asitleri ve Lipofilik Vitamin Düzeyleri Üzerine Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
133 FEFBAP/2009-0006 Mustafa COŞKUN Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa Mellonella L.'nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
134 SYOGAP/2010-0001 Emine GEÇKİL Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Beceri Laboratuarı Geliştirmi Projesi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
135 TFBAP/2010-0001 Osman PARLAK Divriği (Sivas) Ofiyoliti?nin Kökeni 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
136 TIPFBAP/2010-0001 Abdullah ARPACI Diabet ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Antioksidan Sistem ve Genetik Polimorfizmin İncelenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
137 TİOYOBAP/2010-0001 Haşim KELEBEK Klemantin Mandarin Şırasının Organik Asit, Şeker ve Fenol Bileşikleri İçeriği ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırma 135345 TURİZM FAKÜLTESİ / KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
138 SYOBAP/2008-0001 Emine GEÇKİL Aile Sağlığı Elamanlarına Uygulanan "Emzirmeyi Destekleme Eğitimi ve İzleme Programının" Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Annelerin Etkili Emzirme Davranışları Üzerine Etkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
139 SYOBAP/2009-0001 Tuncay ÇELİK 0-14 Yaşları Arasında Parazit Enfeksiyonu Saptanan Çoçuklarda Büyüme ve Gelişme Geriliğinin İncelenmesi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
140 SYOBAP/2010-0002 Sayad KOCAHAN Erken Gelişim Döneminde Kronik NMDA Reseptor Blokajının Ergenlikte Duygusal ve Bilişsel Davranışlar Üzerine Etkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ