Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 FEFAAP/2013-0001 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Akuatik Toksikoloji Laboratuvarı Altyapı Projesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
122 SOBYL/2010-0001 Süleyman ÇALDAK El-Ferec Ba? De?Ş-Şidde?de Motif İncelenmesi 100468 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI (YL)
123 MTEFBAP/2008-0001 Gönül CÖMERTPAY Güneydoğu Anadolu' da Yeralan Ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Jeokronolojisi 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
124 MTEFGAP/2008-0001 Atike NAZİK Dünden Bügüne Adıyaman Üniversitesi 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
125 MTEFGAP/2008-0002 Atike NAZİK Üniversitemiz Birimlerinin Sürdürülebilir Eğitim Alt Yapı 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
126 REKBAP/2008-0001 M. Emin DİNÇ 1935-1950 Yılları Arasında Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
127 FEFYL/2012-0005 Yrd.Doç.Dr. Murat GENÇ Benztriazol Sübstiazol Sübstitüe Heterolhalkalı Bileşenlerinin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
128 EFBAP/2011-0008 Nihat ŞİRECİ Çeşitli Silil Grupları İçeren Benzimidazol Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Yapısal, Spektroskopik ve Magnetik Özelliklerinin Araştırılması 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
129 FEFYL/2012-0013 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Cyprodinil ve Fludioxonil Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
130 İİBFBAP/2012-0001 Bayram ERZURUMLUOĞLU Toplumsal Dışlanmışlık, Ayrımcılık ve Mağduriyet Algısı 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
131 İİBFYL/2012-0001 Cemal BALTACI Kentsel Yoksullukla Mücadelede Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Adıyaman Kent Yoksulları Üzerinde Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
132 BMYOAAP/2013-0001 Mücahit ÇELİK Mekatronik Programı Araştırma Laboratuarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 100433 BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ
133 TIPFBAP/2012-0004 Hamit Sinan HATİPOĞLU Akut Appandisit Başta Olmak Üzere Akut Batın Hastalarında Termal Kameranın Tanı Aracı Olarak Kullanılması:Adıyaman Üniversitesinde Bir İlk 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
134 TIPFBAP/2012-0007 Önder YUMRUTAŞ Adıyaman ve Gaziantep İllerindeki Meme Kanseri Hastalarından Alınan Kanlarda Urotensin II Geninin Polimorfizimleri İle Urotensin II Seviyesinin İlişkisinin Belirlenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
135 TIPFBAP/2013-0003 Celal GÜVEN Belirli Fitalat Metabolitlerinin İnsan Pankreatik ? Hücre Soyu (1.1B4) Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
136 SYOAAP/2015-0001 Yrd.Doç.Dr. Semiha Aydın ÖZKAN Ebelik Bölümü Mesleki Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Kadın Doğum Simülasyon Ünitesinin Kurulması. 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
137 SYOBAP/2012-0001 Muhittin ÖNDERCİ TCF7L2,UCP2,eNOS, ACE,ve VDR Gen Polimorfizmlerinin Tip 2 Diyabet ve Komplikasyonları İle İlişkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
138 TFGAP/2010-0001 Osman PARLAK Adıyaman Üniversitesi Bütünleşik Güvenlik Sistemi 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
139 TIPFBAP/2012-0001 M. Selçuk TABAK Adıyaman İlinde Görülen Gebelik Kayıplarında Fatel-Embriyonal Materyalde p53 Mutasyon ve Polimorfizmlerinin Sıklıklarının Araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
140 MÜFBAP/2013-0001 Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Adıyaman Koşullarında Önemli Bir Çevresel Problem Olan Büyükbaş Hayvan Atıkları İçin Biyogaz Sistem Optimizasyonunun Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ