Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
141 SYOBAP/2011-0003 Süleyman BAYRAM Ekzonükleaz 1 Geni K589E ve T439M Polimorfizmlerinin Hepatoselüler Karsinomanın Patogenezindeki Rolleri 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
142 SYOBAP/2011-0004 Emine GEÇKİL İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Prevalansının Belirlenmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
143 SHMYOBAP/2009-0001 Ahmet GÜLTEK Polistiren-Montmorillonit Hibrit Malzemesinin Özelliğinin İncelenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
144 SHMYOBAP/2010-0001 Deniz TAŞTEMİR Adıyaman Yöresinde Anormal Hemoglobin Prevelansının Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
145 SHMYOBAP/2010-0002 Ahmet GENÇ Adıyaman Yöresinde Beta Talasemi Prevelansının Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
146 SHMYOBAP/2011-0001 Deniz TAŞTEMİR Adıyaman İlinde Ailesel Akdeniz Ateşi(FMF)?ne Neden Olan Mediterranean Fever (MEFV) Geni 10. Ekzon Majör Mutasyon Sıklığının ve Tiplerinin Belirlenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
147 FEFAAP/2013-0001 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Akuatik Toksikoloji Laboratuvarı Altyapı Projesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
148 SOBYL/2010-0001 Süleyman ÇALDAK El-Ferec Ba? De?Ş-Şidde?de Motif İncelenmesi 100468 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI (YL)
149 MTEFBAP/2008-0001 Gönül CÖMERTPAY Güneydoğu Anadolu' da Yeralan Ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Jeokronolojisi 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
150 MTEFGAP/2008-0001 Atike NAZİK Dünden Bügüne Adıyaman Üniversitesi 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
151 MTEFGAP/2008-0002 Atike NAZİK Üniversitemiz Birimlerinin Sürdürülebilir Eğitim Alt Yapı 100408 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
152 REKBAP/2008-0001 M. Emin DİNÇ 1935-1950 Yılları Arasında Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
153 FEFYL/2012-0005 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ Benztriazol Sübstiazol Sübstitüe Heterolhalkalı Bileşenlerinin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
154 EFBAP/2011-0008 Nihat ŞİRECİ Çeşitli Silil Grupları İçeren Benzimidazol Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Yapısal, Spektroskopik ve Magnetik Özelliklerinin Araştırılması 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
155 FEFYL/2012-0013 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Cyprodinil ve Fludioxonil Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
156 İİBFBAP/2012-0001 Bayram ERZURUMLUOĞLU Toplumsal Dışlanmışlık, Ayrımcılık ve Mağduriyet Algısı 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
157 İİBFYL/2012-0001 Cemal BALTACI Kentsel Yoksullukla Mücadelede Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Adıyaman Kent Yoksulları Üzerinde Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
158 BMYOAAP/2013-0001 Mücahit ÇELİK Mekatronik Programı Araştırma Laboratuarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 100433 BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ
159 TIPFBAP/2012-0007 Önder YUMRUTAŞ Adıyaman ve Gaziantep İllerindeki Meme Kanseri Hastalarından Alınan Kanlarda Urotensin II Geninin Polimorfizimleri İle Urotensin II Seviyesinin İlişkisinin Belirlenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
160 TIPFBAP/2013-0003 Celal GÜVEN Belirli Fitalat Metabolitlerinin İnsan Pankreatik ? Hücre Soyu (1.1B4) Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ