Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
161 SYOAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Semiha Aydın ÖZKAN Ebelik Bölümü Mesleki Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Kadın Doğum Simülasyon Ünitesinin Kurulması. 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
162 SYOBAP/2012-0001 Muhittin ÖNDERCİ TCF7L2,UCP2,eNOS, ACE,ve VDR Gen Polimorfizmlerinin Tip 2 Diyabet ve Komplikasyonları İle İlişkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
163 TFGAP/2010-0001 Osman PARLAK Adıyaman Üniversitesi Bütünleşik Güvenlik Sistemi 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
164 TIPFBAP/2012-0001 M. Selçuk TABAK Adıyaman İlinde Görülen Gebelik Kayıplarında Fatel-Embriyonal Materyalde p53 Mutasyon ve Polimorfizmlerinin Sıklıklarının Araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
165 MÜFBAP/2013-0001 Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Adıyaman Koşullarında Önemli Bir Çevresel Problem Olan Büyükbaş Hayvan Atıkları İçin Biyogaz Sistem Optimizasyonunun Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
166 MÜFBAP/2013-0003 Arzu KAVAZ Adıyaman Piyasasında Satılan Dondurmaların Genel Mikrobiyolojik Özelliklerinin Gıda Güvenliği Açısından İncelenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
167 SBEBAP/2011-001 Abdullah ARPACI Karaciğer fibrozisi ile BMP / arasındaki ilişkinin incelenmesi 100468 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI (YL)
168 SHMYOBAP/2013-0001 Dr.Öğr.Üyesi Sedat BİLGİÇ Dietilnitrozamin?in (Den) İndüklediği Hepatosellüler Karsinoma?ya (Hcc) Karşı Üzüm Çekirdeği (Grape Seed Extract), Kurt Üzümü (Lycium Barbarum -Goji Berry) Ve Arı Sütü?nün (Royal Jelly) Koruyucu Etkisi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
169 SYOAAP/2014-0002 Firdevs ERDEMİR Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Cerrahi El Yıkama Ünitesinin Kurulması. 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
170 MÜFAAP/2013-0002 Şükrü KURT Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapısı Oluşturulması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
171 MÜFAAP/2013-0003 Dr.Öğr.Üyesi Yavuz DEMİRCİ Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
172 MÜFAAP/2013-0004 Doç.Dr. Tanju TEKER Malzeme Mühendisliği Araştırma Laboratuarları Altyapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
173 MÜFBAP/2012-0001 Mehmet KAYA Gözenekli TiNb Alaşımının Toz Metalurjisi İle Akıllı Malzeme Olarak Üretimi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
174 MÜFBAP/2012-0003 Aysel Alkan UÇKUN Atatürk Baraj Gölünde Pestisit Kirlilik Düzeyinin Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
175 KMYOAAP/2013-0001 Gökhan BÜYÜK Kahta Meslek Yüksekokulu Tarımsal Laboratuvar Altyapı Güçlendirme Projesi 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
176 KMYOBAP/2011-0005 Garip YARŞI Aşılı Kavun Bitkilerinin Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Büyüme Performanslarının İncelenmesi 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
177 KMYOBAP/2011-0006 Kemal ZORLU Adıyaman Yöresinin Landsat TM Uydu Görüntüleri İle Jeolojik Özelliklerinin Çıkarılması 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
178 MÜFAAP/2013-0001 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet SÖYLEMEZ İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
179 AMYOBAP/2012-0003 Doç.Dr. Erhan AKÇA Adıyaman Kil Kaynaklarının Elbistan Termik Santralı Uçucu Küllerinin Katkısıyla Tuğla Yapımında Kullanımı 100417 MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ
180 AMYOBAP/2010-0002 Mehmet KAYA Manyetik Özellikli Nicomnsn Şekil Hatırlamalı Alaşımların Gözenekli Malzeme Olarak Üretimi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK