Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
161 KMYOGAP/2010-0001 Turhan KOYUNCU Kırsal Yöreler için Yeni Tip Güneşli Su Isıtıcılarının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
162 KMYOBAP/2009-0001 Halil İbrahim OĞUZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üst Havzası Ceviz Yetiştiriciliği (Juglans regia L.) ve Potansiyeli 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
163 KMYOBAP/2009-0002 Gönül CÖMERTPAY Türkiyenin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Ayçiçeği Populasyonları ile Ticari Olarak Yetiştirilmekte Olan Çeşitlerin Morfolojik ve Agronomik Özellikler Kullanılarak Tanımlanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
164 KMYOBAP/2009-0003 Garip YARŞI Adıyaman İlinde Yetiştirilen Sebze Tür ve Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Organik Tarım Yapılabilirliğinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
165 KMYOBAP/2009-0004 Rıza BİNZET Adıyaman'da Yayılış Gösteren Onosma L. (Boranginaceae) Türlerinin Tespit Edilmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
166 İİBFAAP/2010-0003 Betül DUMAN Sosyal Kaynaşma Ekseninde Türkiye?de Etnik Gruplar: Adana Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
167 İİBFAAP/2010-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Adıyaman? daki Sanayi İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeyinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
168 İİBFAAP/2010-0002 Bayram ERZURUMLUOĞLU Birbirlerini Algılamalarına Yönelik Türkiyenin Doğusunda ve Batısında Yaşayan Sosyal Grupların Analizi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
169 İİBFAAP/2010-0004 Osman ALACAHAN Sosyal Sermaye Ekseninde Türkiye?de Dini Gruplar: Kahramanmaraş Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
170 İİBFAAP/2010-0005 Yakup DURMAZ Türkiyedeki Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Ampirik Bir Çalışma 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
171 İİBFAAP/2010-0006 Mücahit ÇELİK Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme : Adıyaman Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
172 KMYOBAP/2008-0001 İlkan Ali OLGUNOĞLU Şabut balığının (Barbus grypus, Hekel, 1843) kimyasal ve yağ asitleri kompozisyonu ile et veriminin mevsimsel değişimi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
173 KMYOBAP/2008-0002 Gökhan BÜYÜK Besni (Adıyaman) Yöresi Bağlarının Mikroelement Durumunun Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
174 KMYOBAP/2008-0003 M. Perçin OLGUNOĞLU Dumanlanmış Dikenli Yılanbalığından (Mastacembelus mastacembelus Bank & Solender 1794) Yağ Asitleri ve Aminoasit Kompozisyonlaranın Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
175 KMYOBAP/2008-0004 Mehmet İNAN Adıyaman Koşullarında Yazlık - Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
176 KMYOBAP/2008-0005 Muzaffer KIRPIK Bazı Tek Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi ve Verim Komponentlerinin Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
177 FEFYL/2012-0001 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzasının Vejetasyonu 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
178 FEFYL/2012-0002 Meral Urhan KÜÇÜK Adıyaman Popülasyonunda IL-6 Gen Varyantları İle Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
179 FEFYL/2012-0003 Oya Betül SARI Hayat Hikayesi Kuramı Kapsamında Adıyaman Drosophila Melanogaster Meig.Yabanıl Tipinin Poligenik Fekondite,Ömür Uzunluğu,Mortalite ve Uyum Karakterlerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
180 FEFYL/2012-0004 Aysel SIVACI Solanum Muricatum Ait. Bitkisinin Kuraklık Stresine Karşı Bazı Fizyolojik Değişimlerinin İncelenmesi. 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK