Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
161 EFBAP/2011-0008 Nihat ŞİRECİ Çeşitli Silil Grupları İçeren Benzimidazol Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Yapısal, Spektroskopik ve Magnetik Özelliklerinin Araştırılması 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
162 FEFYL/2012-0013 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Cyprodinil ve Fludioxonil Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
163 İİBFBAP/2012-0001 Bayram ERZURUMLUOĞLU Toplumsal Dışlanmışlık, Ayrımcılık ve Mağduriyet Algısı 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
164 İİBFYL/2012-0001 Cemal BALTACI Kentsel Yoksullukla Mücadelede Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Adıyaman Kent Yoksulları Üzerinde Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
165 EFBAP/2009-0004 Yasin DOĞAN Üniversiteli Gençler Adıyaman'nın Yakın Tarihini Araştırıyor: Tırın Üzerinde Sözlü Tarih 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
166 BMYOAAP/2013-0001 Mücahit ÇELİK Mekatronik Programı Araştırma Laboratuarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 100433 BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ
167 TIPFBAP/2012-0007 Önder YUMRUTAŞ Adıyaman ve Gaziantep İllerindeki Meme Kanseri Hastalarından Alınan Kanlarda Urotensin II Geninin Polimorfizimleri İle Urotensin II Seviyesinin İlişkisinin Belirlenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
168 TIPFBAP/2013-0003 Celal GÜVEN Belirli Fitalat Metabolitlerinin İnsan Pankreatik ? Hücre Soyu (1.1B4) Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
169 SYOAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Semiha Aydın ÖZKAN Ebelik Bölümü Mesleki Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Kadın Doğum Simülasyon Ünitesinin Kurulması. 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
170 SYOBAP/2012-0001 Muhittin ÖNDERCİ TCF7L2,UCP2,eNOS, ACE,ve VDR Gen Polimorfizmlerinin Tip 2 Diyabet ve Komplikasyonları İle İlişkisi 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
171 TFGAP/2010-0001 Osman PARLAK Adıyaman Üniversitesi Bütünleşik Güvenlik Sistemi 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
172 TIPFBAP/2012-0001 M. Selçuk TABAK Adıyaman İlinde Görülen Gebelik Kayıplarında Fatel-Embriyonal Materyalde p53 Mutasyon ve Polimorfizmlerinin Sıklıklarının Araştırılması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
173 MÜFBAP/2013-0001 Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Adıyaman Koşullarında Önemli Bir Çevresel Problem Olan Büyükbaş Hayvan Atıkları İçin Biyogaz Sistem Optimizasyonunun Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
174 MÜFBAP/2013-0003 Arzu KAVAZ Adıyaman Piyasasında Satılan Dondurmaların Genel Mikrobiyolojik Özelliklerinin Gıda Güvenliği Açısından İncelenmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
175 SBEBAP/2011-001 Abdullah ARPACI Karaciğer fibrozisi ile BMP / arasındaki ilişkinin incelenmesi 100468 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI (YL)
176 SHMYOBAP/2013-0001 Dr.Öğr.Üyesi Sedat BİLGİÇ Dietilnitrozamin?in (Den) İndüklediği Hepatosellüler Karsinoma?ya (Hcc) Karşı Üzüm Çekirdeği (Grape Seed Extract), Kurt Üzümü (Lycium Barbarum -Goji Berry) Ve Arı Sütü?nün (Royal Jelly) Koruyucu Etkisi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
177 SYOAAP/2014-0002 Firdevs ERDEMİR Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi İçin Cerrahi El Yıkama Ünitesinin Kurulması. 100413 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / EBELİK BÖLÜMÜ
178 MÜFAAP/2013-0002 Şükrü KURT Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapısı Oluşturulması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
179 MÜFAAP/2013-0003 Dr.Öğr.Üyesi Yavuz DEMİRCİ Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
180 MÜFAAP/2013-0004 Doç.Dr. Tanju TEKER Malzeme Mühendisliği Araştırma Laboratuarları Altyapı Projesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ