Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
181 KMYOBAP/2009-0004 Rıza BİNZET Adıyaman'da Yayılış Gösteren Onosma L. (Boranginaceae) Türlerinin Tespit Edilmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
182 İİBFAAP/2010-0003 Betül DUMAN Sosyal Kaynaşma Ekseninde Türkiye?de Etnik Gruplar: Adana Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
183 İİBFAAP/2010-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Adıyaman? daki Sanayi İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeyinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
184 İİBFAAP/2010-0002 Bayram ERZURUMLUOĞLU Birbirlerini Algılamalarına Yönelik Türkiyenin Doğusunda ve Batısında Yaşayan Sosyal Grupların Analizi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
185 İİBFAAP/2010-0004 Osman ALACAHAN Sosyal Sermaye Ekseninde Türkiye?de Dini Gruplar: Kahramanmaraş Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
186 İİBFAAP/2010-0005 Yakup DURMAZ Türkiyedeki Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Ampirik Bir Çalışma 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
187 İİBFAAP/2010-0006 Mücahit ÇELİK Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme : Adıyaman Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
188 KMYOBAP/2008-0001 İlkan Ali OLGUNOĞLU Şabut balığının (Barbus grypus, Hekel, 1843) kimyasal ve yağ asitleri kompozisyonu ile et veriminin mevsimsel değişimi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
189 KMYOBAP/2008-0002 Gökhan BÜYÜK Besni (Adıyaman) Yöresi Bağlarının Mikroelement Durumunun Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
190 KMYOBAP/2008-0003 M. Perçin OLGUNOĞLU Dumanlanmış Dikenli Yılanbalığından (Mastacembelus mastacembelus Bank & Solender 1794) Yağ Asitleri ve Aminoasit Kompozisyonlaranın Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
191 KMYOBAP/2008-0004 Mehmet İNAN Adıyaman Koşullarında Yazlık - Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
192 KMYOBAP/2008-0005 Muzaffer KIRPIK Bazı Tek Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi ve Verim Komponentlerinin Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
193 FEFYL/2012-0001 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzasının Vejetasyonu 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
194 FEFYL/2012-0002 Meral Urhan KÜÇÜK Adıyaman Popülasyonunda IL-6 Gen Varyantları İle Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
195 FEFYL/2012-0003 Oya Betül SARI Hayat Hikayesi Kuramı Kapsamında Adıyaman Drosophila Melanogaster Meig.Yabanıl Tipinin Poligenik Fekondite,Ömür Uzunluğu,Mortalite ve Uyum Karakterlerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
196 FEFYL/2012-0004 Aysel SIVACI Solanum Muricatum Ait. Bitkisinin Kuraklık Stresine Karşı Bazı Fizyolojik Değişimlerinin İncelenmesi. 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
197 FEFYL/2012-0008 Bayram TALİ Zn1-XTMXO (TM=Transition Metal) BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
198 FEFYL/2011-0009 Metin KOPAR İspanyol Gribi?nin Dünya ve Osmanlı Üzerindeki Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
199 FEFYL/2011-0013 Mustafa COŞKUN Organofosforlu İnsektisit Fenthion?un Galleria mellonella L?nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
200 FEFYL/2011-0016 Kürşat ÇELİK 282 Numaralı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Şer?iyye Sicili (H. 1315-1316/ M. 1898-1899) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK