Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
181 MÜFBAP/2014-0007 Prof.Dr. Murat PALA Ikinci Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM 2014)yoluyla Adıyaman'ın ve Adyaman Üniversitesinin tanıtılarak çevre bilincinin oluşturulması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
182 DHFAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut KOPARAL Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Uygulamalar Laboratuvarının Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi 204813 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
183 MTEFBAP/2008-0002 Atike NAZİK İstanbul Zonu ( KB Türkiye ) Geç Devoniyen Ostrakodları 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
184 KMYOGAP/2010-0002 M. Perçin OLGUNOĞLU Atatürk Baraj Gölün?den (Adıyaman ili) Avlanan Yayın?ın (Silurus triostegus, Hekel, 1843) Biokimyasal Kompozisyonu ve Ağır Metal İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
185 KMYOGAP/2010-0003 Kemal ZORLU Landsat 5 TM Uydu Görüntüleri Kullanılarak Jeolojik Özeliklerin Çıkarılması: Çamlıyayla Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
186 KMYOGAP/2010-0004 Yusuf Kenan BAYHAN Atatürk Baraj Gölü (Adıyaman) Balıkçılığı ve Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özellikleri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
187 KMYOGAP/2010-0001 Turhan KOYUNCU Kırsal Yöreler için Yeni Tip Güneşli Su Isıtıcılarının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
188 KMYOBAP/2009-0001 Halil İbrahim OĞUZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üst Havzası Ceviz Yetiştiriciliği (Juglans regia L.) ve Potansiyeli 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
189 KMYOBAP/2009-0002 Gönül CÖMERTPAY Türkiyenin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Ayçiçeği Populasyonları ile Ticari Olarak Yetiştirilmekte Olan Çeşitlerin Morfolojik ve Agronomik Özellikler Kullanılarak Tanımlanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
190 KMYOBAP/2009-0003 Garip YARŞI Adıyaman İlinde Yetiştirilen Sebze Tür ve Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Organik Tarım Yapılabilirliğinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
191 KMYOBAP/2009-0004 Rıza BİNZET Adıyaman'da Yayılış Gösteren Onosma L. (Boranginaceae) Türlerinin Tespit Edilmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
192 İİBFAAP/2010-0003 Betül DUMAN Sosyal Kaynaşma Ekseninde Türkiye?de Etnik Gruplar: Adana Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
193 İİBFAAP/2010-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Adıyaman? daki Sanayi İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeyinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
194 İİBFAAP/2010-0002 Bayram ERZURUMLUOĞLU Birbirlerini Algılamalarına Yönelik Türkiyenin Doğusunda ve Batısında Yaşayan Sosyal Grupların Analizi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
195 İİBFAAP/2010-0004 Osman ALACAHAN Sosyal Sermaye Ekseninde Türkiye?de Dini Gruplar: Kahramanmaraş Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
196 İİBFAAP/2010-0005 Yakup DURMAZ Türkiyedeki Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Ampirik Bir Çalışma 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
197 İİBFAAP/2010-0006 Mücahit ÇELİK Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme : Adıyaman Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
198 KMYOBAP/2008-0001 İlkan Ali OLGUNOĞLU Şabut balığının (Barbus grypus, Hekel, 1843) kimyasal ve yağ asitleri kompozisyonu ile et veriminin mevsimsel değişimi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
199 KMYOBAP/2008-0002 Gökhan BÜYÜK Besni (Adıyaman) Yöresi Bağlarının Mikroelement Durumunun Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
200 KMYOBAP/2008-0003 M. Perçin OLGUNOĞLU Dumanlanmış Dikenli Yılanbalığından (Mastacembelus mastacembelus Bank & Solender 1794) Yağ Asitleri ve Aminoasit Kompozisyonlaranın Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK