Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 FEFYL/2011-0018 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
202 FEFYL/2011-0019 Cumhur KIRILMIŞ Benzofuran Türevli 1,3-Tiyazol -2(3H)-Tiyon ve Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
203 FEFLAP/2012-0002 Adnan KURT Poli(metil metakrilat) Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
204 FEFYL/2009-0011 Murat KOCA Kumarin Halkası İçeren Metakrilat Monomerlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
205 FEFYL/2009-0012 Ceyran VELİYEV Pr2Se3-TI2Se Üçlü Sisteminde Karşılıklı Kimyasal Etkinin Karakteri, Faz Diyagramının Kurulması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
206 FEFYL/2010-0001 Murat YİĞİT Sübstitüye Benzil Gurubu İçeren Karben Öncüllerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
207 FEFYL/2010-0002 Cumhur KIRILMIŞ "(Benzofuran-2-İl-) Metil-Ketoksim-0-Metakrilat Monomerinin ve Polimerlerinin Sentezi,Karakterizasyonu" 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
208 FEFLAP/2012-0001 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ N-(4-Bromofenil)-[1,3]-tiyazol-2-il)-(1,4,5,6-Tetrahidropirimidin-2-yl)amin ve N-(1,3-Benztiyazol-2-il)-N-(1,4,5,6-Tetrahidropirimidin-2-il)Amin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
209 FEFBAP/2013-0005 Nevzat ARTUÇ İttihat ve Terakki'nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkileri (1908-1918) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
210 FEFBAP/2013-0003 Gazanfer KAYA KENTLEŞMENİN TOPLUMSAL BOYUTLARI VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ (ADIYAMAN İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
211 FEFBAP/2013-0004 Sabahattin EZER Adıyaman İli Protohistorik Dönem I. Etap (Merkez İlçe ve Çevresi) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
212 FEFBAP/2013-0002 M. Ali ÖZTÜRK Yakın Gruplarda İzomorfizma Teoremleri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
213 FEFBAP/2012-0005 Selcen Yüksel PERKTAŞ Kanonik Parakontakt Konneksiyonlu Para-sasakian Manifoldlar 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
214 FEFBAP/2011-0024 E. Rıdvan SIVACI ÇAMGAZİ BARAJI?NIN BENTİK DİATOMLARI VE EKOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
215 FEFBAP/2011-0023 Bahir SELÇUK Nergisi, Kanunu?R-Reşad 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
216 FEFBAP/2011-0022 Tamer KAYIŞ Adıyaman İlinde Yaşlı Meşe Ağaçlarındaki Böcek Faunasının Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
217 İİBFBAP/2012-0003 Fikret MAZI Bir Toplumsal Kaynaşma Uygulaması Olarak Kirvelik Geleneği: Adıyaman Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
218 FEFYL/2009-0019 Necip ŞİMŞEK Bulanık Matematik ve Uygulamaları 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
219 FEFBAP/2011-0021 İbrahim Halil TUĞLUK Abbas Vesim?in Mensur Eserleri ve Bu Eserlerdeki Şiirlerin İncelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
220 FEFBAP/2011-0020 Rıza BİNZET Bazı Onosma L.(Boraginaceae) türlerinin vejetatif ve reprodüktif dönemlerindeki bazı fizyolojik parametre değişimlerinin incelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK