Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 KMYOBAP/2008-0004 Mehmet İNAN Adıyaman Koşullarında Yazlık - Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
202 KMYOBAP/2008-0005 Muzaffer KIRPIK Bazı Tek Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi ve Verim Komponentlerinin Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
203 FEFYL/2012-0001 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzasının Vejetasyonu 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
204 FEFYL/2012-0002 Meral Urhan KÜÇÜK Adıyaman Popülasyonunda IL-6 Gen Varyantları İle Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
205 FEFYL/2012-0003 Oya Betül SARI Hayat Hikayesi Kuramı Kapsamında Adıyaman Drosophila Melanogaster Meig.Yabanıl Tipinin Poligenik Fekondite,Ömür Uzunluğu,Mortalite ve Uyum Karakterlerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
206 FEFYL/2012-0004 Aysel SIVACI Solanum Muricatum Ait. Bitkisinin Kuraklık Stresine Karşı Bazı Fizyolojik Değişimlerinin İncelenmesi. 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
207 FEFYL/2012-0008 Bayram TALİ Zn1-XTMXO (TM=Transition Metal) BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
208 FEFYL/2011-0009 Metin KOPAR İspanyol Gribi?nin Dünya ve Osmanlı Üzerindeki Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
209 FEFYL/2011-0013 Mustafa COŞKUN Organofosforlu İnsektisit Fenthion?un Galleria mellonella L?nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
210 FEFYL/2011-0016 Kürşat ÇELİK 282 Numaralı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Şer?iyye Sicili (H. 1315-1316/ M. 1898-1899) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
211 FEFYL/2011-0018 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
212 FEFYL/2011-0019 Cumhur KIRILMIŞ Benzofuran Türevli 1,3-Tiyazol -2(3H)-Tiyon ve Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
213 FEFLAP/2012-0002 Adnan KURT Poli(metil metakrilat) Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
214 FEFYL/2009-0011 Murat KOCA Kumarin Halkası İçeren Metakrilat Monomerlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
215 FEFYL/2009-0012 Ceyran VELİYEV Pr2Se3-TI2Se Üçlü Sisteminde Karşılıklı Kimyasal Etkinin Karakteri, Faz Diyagramının Kurulması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
216 FEFYL/2010-0001 Murat YİĞİT Sübstitüye Benzil Gurubu İçeren Karben Öncüllerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
217 FEFYL/2010-0002 Cumhur KIRILMIŞ "(Benzofuran-2-İl-) Metil-Ketoksim-0-Metakrilat Monomerinin ve Polimerlerinin Sentezi,Karakterizasyonu" 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
218 FEFLAP/2012-0001 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ N-(4-Bromofenil)-[1,3]-tiyazol-2-il)-(1,4,5,6-Tetrahidropirimidin-2-yl)amin ve N-(1,3-Benztiyazol-2-il)-N-(1,4,5,6-Tetrahidropirimidin-2-il)Amin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
219 FEFBAP/2013-0005 Nevzat ARTUÇ İttihat ve Terakki'nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkileri (1908-1918) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
220 FEFBAP/2013-0003 Gazanfer KAYA KENTLEŞMENİN TOPLUMSAL BOYUTLARI VE DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ (ADIYAMAN İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK