Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 İİBFBAP/2012-0003 Fikret MAZI Bir Toplumsal Kaynaşma Uygulaması Olarak Kirvelik Geleneği: Adıyaman Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
202 FEFYL/2009-0019 Necip ŞİMŞEK Bulanık Matematik ve Uygulamaları 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
203 FEFBAP/2011-0021 İbrahim Halil TUĞLUK Abbas Vesim?in Mensur Eserleri ve Bu Eserlerdeki Şiirlerin İncelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
204 FEFBAP/2011-0020 Rıza BİNZET Bazı Onosma L.(Boraginaceae) türlerinin vejetatif ve reprodüktif dönemlerindeki bazı fizyolojik parametre değişimlerinin incelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
205 FEFBAP/2011-0019 Aysel SIVACI n İlinde Yetişen Badem (Prunus amygdalus L.) Çeşitlerinde Bazı Fizyolojik Parametre Değişimlerinin Mevsimsel Olarak İncelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
206 FEFBAP/2011-0017 Özcan BAYRAK Publisist Sözün Gudreti 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
207 FEFBAP/2011-0008 Hasan KARADAĞ Atatürk Baraj Gölü?nde Yaşayan Cyprinus carpio?nun Kan Dokusundaki Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
208 FEFBAP/2011-0007 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Neonikotinoid İnsektisid İmidaklopridin PBO ve Menadion Etkisinde Sıçan Karaciğerinde Oksidatif Stres Potansiyeli İle Nörotoksik ve Genotoksik Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
209 FEFBAP/2011-0006 Beyhan YİĞİT Rutenyum (II)-Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
210 FEFBAP/2011-0005 Doç.Dr. Özgür FIRAT Atatürk Baraj Gölü?ndeki Silurus triostegus, Chalcalburnus tarichi, Chondrostoma regium ve Carassius sp. Türü Balıklardaki Ağır Metal Düzeyleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
211 FEFBAP/2010-0004 Yrd.Doç.Dr. Murat GENÇ ?2-Amino-1,4,5,6- tetrahidroprimidinler? in Mikrodalga Destekli Sentezi? 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
212 FEFBAP/2010-0003 Adnan KURT 5-Bromo Benzofuran Yan Gruplu Polimer Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
213 FEFBAP/2009-0016 Gamze BARIM 4-Asetil fenil metakrilatın homopolimer, kopolimer , kalgonunun sentezi ve termal özelliklerinin incelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
214 FEFBAP/2009-0014 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Perre (Pirin) Antik Şehri ( Adıyaman ) Vejetasyonu 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
215 FEFBAP/2009-0013 Manaf MANAFLI Genelleşmiş Fonksiyon Katsayılı Diferensiyel Ve Fark Operatörlerin Spektral Özelliklerinin İncelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
216 FEFBAP/2009-0009 Abdulcelil BUĞUTEKİN As2Se3- Tl3As2S3S3 sisteminde karşılıklı kimyasal etkinin karakteri ve camsı oluşumunun incelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
217 FEFBAP/2009-0008 Murat YİĞİT Yeni 1,3-Dialkilperhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
218 FEFBAP/2009-0007 Beyhan YİĞİT Yeni Benzimidazol Tuzlarının Sentezi ve Katalatik Özelliklerinin İncelenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
219 FEFBAP/2009-0004 Gonca KESER Kanalizasyon Suyu ile Muamele Edilmiş Topraklarda Yetiştirilen Kültür Bitkilerinde Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
220 FEFBAP/2009-0003 Hasan KARADAĞ Süperoksit Dismutaz (SOD)' ın İnsan Eritrositlerinden, Randox Metodu ile SOD Enzim Aktivitesi Ölçülerek, Bakır-İminodiasetik Asit-Agaroz Kromatoğrafisi Kullanılarak Saflaştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ