Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 İİBFAAP/2010-0001 Mehmet KAYGUSUZOĞLU Adıyaman? daki Sanayi İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeyinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
202 İİBFAAP/2010-0002 Bayram ERZURUMLUOĞLU Birbirlerini Algılamalarına Yönelik Türkiyenin Doğusunda ve Batısında Yaşayan Sosyal Grupların Analizi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
203 İİBFAAP/2010-0004 Osman ALACAHAN Sosyal Sermaye Ekseninde Türkiye?de Dini Gruplar: Kahramanmaraş Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
204 İİBFAAP/2010-0005 Yakup DURMAZ Türkiyedeki Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Ampirik Bir Çalışma 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
205 İİBFAAP/2010-0006 Mücahit ÇELİK Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme : Adıyaman Örneği 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
206 KMYOBAP/2008-0001 İlkan Ali OLGUNOĞLU Şabut balığının (Barbus grypus, Hekel, 1843) kimyasal ve yağ asitleri kompozisyonu ile et veriminin mevsimsel değişimi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
207 KMYOBAP/2008-0002 Gökhan BÜYÜK Besni (Adıyaman) Yöresi Bağlarının Mikroelement Durumunun Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
208 KMYOBAP/2008-0003 M. Perçin OLGUNOĞLU Dumanlanmış Dikenli Yılanbalığından (Mastacembelus mastacembelus Bank & Solender 1794) Yağ Asitleri ve Aminoasit Kompozisyonlaranın Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
209 KMYOBAP/2008-0004 Mehmet İNAN Adıyaman Koşullarında Yazlık - Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
210 KMYOBAP/2008-0005 Muzaffer KIRPIK Bazı Tek Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi ve Verim Komponentlerinin Saptanması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
211 FEFYL/2012-0001 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzasının Vejetasyonu 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
212 FEFYL/2012-0002 Meral Urhan KÜÇÜK Adıyaman Popülasyonunda IL-6 Gen Varyantları İle Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
213 FEFYL/2012-0003 Oya Betül SARI Hayat Hikayesi Kuramı Kapsamında Adıyaman Drosophila Melanogaster Meig.Yabanıl Tipinin Poligenik Fekondite,Ömür Uzunluğu,Mortalite ve Uyum Karakterlerinin Araştırılması 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
214 FEFYL/2012-0004 Aysel SIVACI Solanum Muricatum Ait. Bitkisinin Kuraklık Stresine Karşı Bazı Fizyolojik Değişimlerinin İncelenmesi. 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
215 FEFYL/2012-0008 Bayram TALİ Zn1-XTMXO (TM=Transition Metal) BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
216 FEFYL/2011-0009 Metin KOPAR İspanyol Gribi?nin Dünya ve Osmanlı Üzerindeki Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
217 FEFYL/2011-0013 Mustafa COŞKUN Organofosforlu İnsektisit Fenthion?un Galleria mellonella L?nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
218 FEFYL/2011-0016 Kürşat ÇELİK 282 Numaralı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Şer?iyye Sicili (H. 1315-1316/ M. 1898-1899) 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
219 FEFYL/2011-0018 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Aflatoksin B1 ile İndüklenmiş Mikronükleus Oluşumuna p53 Arg72Pro Polimorfizminin Etkileri 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK
220 FEFYL/2011-0019 Cumhur KIRILMIŞ Benzofuran Türevli 1,3-Tiyazol -2(3H)-Tiyon ve Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi 100409 REKTÖRLÜK / GENEL SEKRETERLİK