Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 FEFAAP/2012-0001 Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ N-ETİL PİPERAZİN SÜBSTİTÜE TİYOÜREBİLEŞİKLERİ İLE 2-AMİNO-1,4,5,6-TETRAHİDROPİRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN KİNETİK VE TEORİK HESAPLAMALARI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
62 FEFYL/2015-0005 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA KURŞUNA MARUZ KALAN RAT DOKULARINDA GERANİOL'ÜN ETKİLERİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
63 MÜFMAP/2015-0016 Prof.Dr. Seydi Vakkas ÜSTÜN Vektör Kontrollü İndüksiyon Motor Sürücüleri için Uzay Vektör PWM'li Gerilim-Kaynaklı İnverterlerde ANFIS ve Genetik Algoritmalar ile Kontrolör Katsayılarının Ayarlanması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
64 ECZFMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Nabih LOLAK YENİ SÜLFAMİT TÜREVİ SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ, KARBONİK ANHİDRAZ AKTİVASYON ÖZELLİKLERİNİN TESTİ VE BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
65 ECZFMAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Süleyman AKOCAK YENİ SİYANO GUANİDİN TÜREVİ SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ, KANSERLE İLGİLİ KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİNİ İNHİBE ETME ÖZELLİKLERİNİN TESTİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
66 TIPFMAP/2015-0009 Prof.Dr. Haydar BAĞIŞ ADIYAMAN İLİNDE AKUT KORONER SENDROM OLGULARINDA mi-RNA EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
67 MÜFMAP/2015-0009 Dr.Öğr.Üyesi Ali Serol ERTÜRK PAMAM Tipi Dendritik Nanomateryallerin Non-Steroidal Anti-İnflamatuar (NSAİ) ilaçlari için İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
68 MÜFMAP/2015-0014 Dr.Öğr.Üyesi Yaşar İNCEYOL ADIYAMAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BLOK DAĞITIM İŞLEMİNİN BAZI OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI İLE MODELLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
69 FEFMAP/2015-0011 Dr.Öğr.Üyesi Özlem Ak GÜMÜŞ Maynard-Smith büyüme formuna bağlı host-parasitoid modelinin dinamikliği 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
70 EFMAP/2015-0003 Dr.Öğr.Üyesi Nazife KARADAĞ İlkokullarda Mesleki Öğrenme Topluluklarının Oluşturulabilirliğinin Değerlendirilmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
71 FEFYL/2015-0007 Doç.Dr. Özgür FIRAT Nanopartiküler Titanyum Dioksitin Oreochromis niloticus'un Solungaç Dokusu Enzimatik Antioksidanlarına Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
72 FEFYL/2015-0003 Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER Fluoksetin ve Metaboliti Norfluoksetinin Daphnia magna'da Pro-oksidatif ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
73 FEFMAP/2015-0010 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali ÖZTÜRK Fuzzy Proksimal Relator Uzayları ve Karar Verme 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
74 FEFMAP/2015-0009 Dr.Öğr.Üyesi Ebubekir İNAN Proximal Relator Uzaylarında Yaklaşım Halkaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
75 DHFAAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut KOPARAL Diş Hekimliği Fakültesinde Öğrencilerin Fantom Preklinik Laboratuvarı Yapımı 204813 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
76 BMYOAAP/2015-0001 Doç.Dr. Mücahit ÇELİK Mekatronik Programı Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
77 ECZFAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul KESKİN Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
78 TIPFAAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Alper YALÇIN Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı araştırma laboratuvarı (AR-GE) altyapısının geliştirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
79 FEFYL/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA SÜTLERİN BESİNSEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
80 TIPFAAP/2015-0003 Dr.Öğr.Üyesi Öznur ULUDAĞ Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarının Oluşturulması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ