Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 ECZFMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Nabih LOLAK YENİ SÜLFAMİT TÜREVİ SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ, KARBONİK ANHİDRAZ AKTİVASYON ÖZELLİKLERİNİN TESTİ VE BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
62 ECZFMAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Süleyman AKOCAK YENİ SİYANO GUANİDİN TÜREVİ SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ, KANSERLE İLGİLİ KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİNİ İNHİBE ETME ÖZELLİKLERİNİN TESTİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
63 TIPFMAP/2015-0009 Prof.Dr. Haydar BAĞIŞ ADIYAMAN İLİNDE AKUT KORONER SENDROM OLGULARINDA mi-RNA EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 100260 TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
64 MÜFMAP/2015-0009 Dr.Öğr.Üyesi Ali Serol ERTÜRK PAMAM Tipi Dendritik Nanomateryallerin Non-Steroidal Anti-İnflamatuar (NSAİ) ilaçlari için İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
65 MÜFMAP/2015-0014 Dr.Öğr.Üyesi Yaşar İNCEYOL ADIYAMAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BLOK DAĞITIM İŞLEMİNİN BAZI OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI İLE MODELLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
66 FEFMAP/2015-0011 Dr.Öğr.Üyesi Özlem Ak GÜMÜŞ Maynard-Smith büyüme formuna bağlı host-parasitoid modelinin dinamikliği 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
67 EFMAP/2015-0003 Dr.Öğr.Üyesi Nazife KARADAĞ İlkokullarda Mesleki Öğrenme Topluluklarının Oluşturulabilirliğinin Değerlendirilmesi 100383 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
68 FEFYL/2015-0007 Doç.Dr. Özgür FIRAT Nanopartiküler Titanyum Dioksitin Oreochromis niloticus'un Solungaç Dokusu Enzimatik Antioksidanlarına Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
69 FEFMAP/2015-0009 Dr.Öğr.Üyesi Ebubekir İNAN Proximal Relator Uzaylarında Yaklaşım Halkaları 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
70 DHFAAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut KOPARAL Diş Hekimliği Fakültesinde Öğrencilerin Fantom Preklinik Laboratuvarı Yapımı 204813 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
71 BMYOAAP/2015-0001 Doç.Dr. Mücahit ÇELİK Mekatronik Programı Araştırma Laboratuvarının Altyapısını Güçlendirme Projesi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
72 ECZFAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul KESKİN Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 204812 ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
73 TIPFAAP/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Alper YALÇIN Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı araştırma laboratuvarı (AR-GE) altyapısının geliştirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
74 FEFYL/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKAYA SÜTLERİN BESİNSEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
75 TIPFAAP/2015-0003 Dr.Öğr.Üyesi Öznur ULUDAĞ Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarının Oluşturulması 100260 TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
76 TIPFAAP/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Zümrüt DOĞAN Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Beceri Laboratuvarının Güçlendirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
77 FEFMAP/2015-0006 Prof.Dr. Murat KOCA 3-AÇİL/ARİL İZOKUMARİNLERİN SENTEZİ VE REAKSİYON ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
78 MÜFYL/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fatih ŞAHAN Farklı Yapıştırıcılar ile Tamir Edilmiş Hasarlı İzotropik Borularda Yapıştırıcıların Performanslarının Karşılaştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
79 MÜFYL/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Harun TÜRKMENLER Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi Biyogaz Üretim Veriminin İncelenmesi. 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
80 MÜFMAP/2015-0010 Dr.Öğr.Üyesi Harun TÜRKMENLER BİYOKÜTLE KAYNAKLARINDAN BİYOHİDROJEN ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ