Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 TIPFAAP/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Zümrüt DOĞAN Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Beceri Laboratuvarının Güçlendirilmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
82 FEFMAP/2015-0006 Prof.Dr. Murat KOCA 3-AÇİL/ARİL İZOKUMARİNLERİN SENTEZİ VE REAKSİYON ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
83 SHMYOMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Deniz Taştemir KORKMAZ İkinci Kuşak Antipsikotik Bir İlaç Olan Risperidon ile Muamele Edilmiş Sıçanlarda Koruyucu Özelliği Olan Resveratrol'ün Metabolik Yolaklardaki Önemli Genlerin Ekspresyonu Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi 100464 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
84 MÜFYL/2015-0002 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fatih ŞAHAN Farklı Yapıştırıcılar ile Tamir Edilmiş Hasarlı İzotropik Borularda Yapıştırıcıların Performanslarının Karşılaştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
85 MÜFYL/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Harun TÜRKMENLER Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi Biyogaz Üretim Veriminin İncelenmesi. 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
86 MÜFMAP/2015-0010 Dr.Öğr.Üyesi Harun TÜRKMENLER BİYOKÜTLE KAYNAKLARINDAN BİYOHİDROJEN ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
87 MÜFMAP/2015-0004 Dr.Öğr.Üyesi Ali Serol ERTÜRK Dendrimer-Kapsüllenmiş Cu Nanomateryallerin Sentezi ve Katalitik Değerlendirilmesi 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
88 TFMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fırat BARAN Organik Üzüm Yetiştiriciliğinde Enerji Girdi-Çıktı Analizi: Adıyaman İli Örneği 161814 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
89 TIPFMAP/2015-0007 Dr.Öğr.Üyesi Sadık AKGÜN Adıyaman İlinde İzole Edilen Brucella İzolatlarının Konvansiyonel Ve Moleküler Yöntemlerle İdentifikasyonu Ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin Belirlenmesi 100260 TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
90 FEFMAP/2015-0004 Doç.Dr. Beyhan YİĞİT Palladyum karben katalizli direk arilasyon 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
91 KMYOMAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Armağan KAYA Kuraklık ve Herbisit Stresine Maruz Kalan Biberde Meydana Gelen Fitotoksik Değişimler ve Antioksidan Gen İfadesi Üzerine Dışsal Melatonin Uygulamasının Etkileri 100453 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
92 MÜFMAP/2015-0017 Doç.Dr. Mehmet GÜVENÇ Gözenekli İmplant Malzeme Üretilmesi ve Biyouyumluluğunun İncelenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
93 MÜFAAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Turgay DERE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ GÜRÜLTÜ VE HAVA KALİTESİ VE KONTROLÜ ARAŞTIRMA LABORATUVARININ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME PROJESİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
94 FEFMAP/2015-0002 Doç.Dr. Seydi Vakkas TOPRAK BESNİ(1262/1846 Tarihli Besni Kefâlet Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Yaşam) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
95 FEFYL/2015-0001 Doç.Dr. Adnan KURT Kumarin Halkalı Polimer-Montmorillonit Esaslı Nanokompozitlerin Hazırlanması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
96 MÜFLAP/2015-0001 Dr.Öğr.Üyesi Turgay DERE ELEKTROFLOTASYON YÖNTEMİ İLE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
97 MÜFMAP/2015-0007 Doç.Dr. Tanju TEKER Saf Demirin Kutu Borlanma Davranışına Niyobyumun Alaşım Etkisinin Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
98 MÜFMAP/2015-0002 Doç.Dr. İsmail BOZKURT BORULARIN YAPIŞTIRICI İLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE YÜZEY ALANININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
99 MÜFMAP/2015-0001 Doç.Dr. Osman GÜNAYDIN Adıyaman İli Mermer Atıklarının Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
100 MÜFMAP/2015-0013 Dr.Öğr.Üyesi Şerif ÇİTİL KLASİK TİP YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARI İLE S TİPİ YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 204810 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ