Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 FEFYL/2011-0011 Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER Neonikotinoid İnsektisid İmidaklopridin Piperonil Bütoksit ve Menadion Modülatörlüğünde Sıçan Beyninde Oksidatif Stres Potansiyeli ile Nörotoksik Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
82 FEFYL/2011-0012 Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman) Vejetasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
83 FEFYL/2011-0015 Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZKAYA Kurşun Asetat ile Oksidatif Strese Maruz Kalan Sıçan Dokularında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
84 FEFYL/2011-0017 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Guanozin Analoğu Olan Entekavir'in Vitro Genotoksik Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
85 FEFYL/2012-0006 Adnan KURT Benzofuran Yan Gruplu Polimer-Kil Nanokompozitlerin Sentezi ve Termal Davranışlarının İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
86 FEFYL/2012-0007 Prof.Dr. Murat KOCA (ARİL)(3-SÜBSTİTÜEBENZOFURAN-2-İL) KETONLAR VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
87 FEFYL/2012-0010 Prof.Dr. Yusuf SEVGİLER Adıyaman popülasyonunda IL-6 -174 G/C polimorfizmi ile koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki ilişkinin araştırılması. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
88 FEFYL/2012-0012 Murat KOCA Bazı Yeni (Sübstitüetiyazol-2-İl) Hidrazon ve Türevlerinin Sentezi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
89 FEFLAP/2013-0001 Ahmet ÖZKAYA Adıyaman İli Besni Bölgesinde Yetişen Üzüm Ürünlerinden Kuru Üzümlerin Besinsel Düzeylerinin İncelenmesi. 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
90 FEFBAP/2013-0001 Eyyüp RENCÜZOĞULLARI Fungusid Olarak Adıyaman?da Kullanılan Bakır Oksiklorür?ün Genotoksik Etkisinin Sitogenetik ve Moleküler Düzeyde Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
91 FEFBAP/2014-0008 Ali Osman AYAŞ Nadir Toprak Elementleri Katkılı La Tabanlı (La1-xREx)0.85Ag0.15MnO3 (0.0 ? x ? 0.3) Manganit Bileşiklerin Manyetik Ve Manyetokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
92 FEFYL/2011-0010 Özgür FIRAT Atatürk Baraj Gölü? ndeki Cyprinus carpio? nun Kan Dokusundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Düzeyleri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
93 FEFBAP/2012-0004 Hesna YİĞİT Yeni Benzofuran,Naftofuran veya Siklobutan Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevi Bileşiklerin, MRSA,VRE ve Candida Albicans Üzerindeki Aktivitelerin Araştırılması 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
94 FEFBAP/2012-0006 Murat YİĞİT Ketonların rodyum-karben katalizli arilasyonu 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
95 FEFYL/2013-0002 Serdar YAVUZ Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları (Giriş ? İnceleme ? Metin ? Sözlük) 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
96 FEFYL/2013-0005 Ahmet ÖZKAYA Hidrojen Peroksite Maruz Kalan Sıçanların Biyokimyasal Parametreler Üzerine Naringenin ve Bazı Organik Maddelerin Etkileri 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMANCA MÜTERCİM, TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
97 FEFYL/2013-0010 Hasan KARADAĞ Katalaz Aktivitesi Üzerine Lambda Cyhalothrin ve Fenthion Pestisitlerin Etkisi 100314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
98 GMYOBAP/2011-0001 Mehriban EMEK Yönlendirilmiş Sıvı Kristallerde Termal İletkenliğin İncelenmesi 100447 GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
99 İİBFBAP/2014-0003 Mücahit ÇELİK Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tekstil Sektöründe İnovasyonun İhracata Etkisinin Analizi ve Bölgenin Tekstil İhracatı Profili Projesi 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
100 İİBFBAP/2012-0004 Suat AŞKIN İşletmelerde Verimliliği Artırma Serisi (İVAS:1) Adıyaman İli Kahta İlçesi Ortaöğretim Okullarında Eğitim Kalitesi Üzerine Bir Alan Araştırması 100403 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ