Sayın proje yöneticisi,


 Öncelikle Otomasyon sistemimizi kullanmak için sadece @adiyaman.edu.tr email hesabınız olması gerekmektedir.

 Sayfamızın üst kısmında bulunan giriş türünü tıklandığınızda proje yöneticisi iseniz, yönetici girişini tıklayıp, diğer sütundaki adiyaman.edu.tr uzantılı mailiniz ve şifrenizi girmekle otomasyonumuza giriş yapmış olacaksınız. 

                                             PROJE TÜRLERİ

ADYÜ BAP YÖNERGESİ

Madde 6 – Desteklenecek proje türleri aşağıdaki gibidir:

 

a)Araştırma Altyapı Projeleri (AAP): Ülkemiz, yöremiz ve Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırma alt yapısını laboratuvar ve atölye araştırma çalışmalarına yönelik biçimde güçlendirmek amacıyla, Üniversite akademik alanlarından gelen araştırma alt yapı önerilerinden ibaret kurumsal projelerdir.

b)Katılım Araştırma Projeleri (KAP): Adıyaman Üniversitesi dışındaki yurt içi veya yurt dışı kuruluşlarca da desteklenen ve bütçesinin en az %50’si proje ortağı kuruluşlarca sağlanan araştırma projeleridir.

c)Lisans Araştırma Projeleri (LAP): Danışmanlığını projenin yürütüleceği fakültenin bölüm öğretim üyelerinin üstleneceği, Adıyaman Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla, yurt içinde yapacakları araştırmalara ve yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenecek olan proje yarışmalarına katılmaya yönelik projeleridir

d)Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): Yüksek lisans, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitim programlarında, lisansüstü tez önerisinin ilgili enstitü tarafından kabulünden sonra önerilecek olan tez danışmanlarınca yönetilen projeleridir.

e)Münferit Araştırma Projeleri (MAP): Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projeleridir

f)Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projeleri (SAUP): Sonuçları ile alanında sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeylerde katkı sağlaması, ülkenin sanatsal, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına, uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlaması beklenen kültürel ve sanatsal amaçlı projeleridir.

g)Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP): Bir sanayi kuruluşu ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %50’si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projeleridir.

h)Güdümlü Araştırma Projeleri (GAP): Ülkemiz, yöremiz ve Üniversitemizin öne çıkan ihtiyaçlarının çözümü için konusu, bütçesi, başlama tarihi, süresi ve bütçe artırımı Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği, proje içerisinde yapılacak diğer değişikliklerin BAP Komisyonu tarafından karara bağlandığı proje tipidir.

 

 

ÖNEMLİ DUYURULAR

Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok